Evaluatie Burger klankbordgroep Toekomst Zorg Zeeland

Eind november 2016 bracht de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland (Cie. TZZ) haar tussenrapportage uit onder de titel “Bouwend op groeiend vertrouwen”.

De door de voorzitter van de Commissie in het leven geroepen klankbordgroep van Zeeuwse burgers brengt nu haar evaluatie van het verslag van de commissie naar buiten. De Klankbordgroep verwoordt in de evaluatie haar waardering voor het bereikte groeiend vertrouwen in het proces naar een gezonde toekomst voor de Zeeuwse zorg, maar zij schetst ook de noodzakelijke stappen voor de borging van de resultaten van de Commissie.

De door de Commissie aangekondigde onomkeerbare stappen zullen getoetst moeten zijn aan de 8 uitgangspunten die eerder met de burgers zijn overeengekomen ( de 8 punten zijn terug te vinden in de  tussenrapportage). Verder zal naar het idee van de klankbordgroep met behulp van een regisseur moeten worden voortgebouwd op het door de Commissie gelegde fundament.

Vandaag heeft de Klankbordgroep in lijn met de door de Commissie TZZ bepleitte  meer zichtbare invulling van haar rol besloten de evaluatie te delen met de inwoners van Zeeland. De Klankbordgroep zet hiermee ook een verdere stap in de richting van meer directe betrokkenheid van de burgers in de vorm van een Zeeuws burgerplatform voor de zorg. De Klankbordgroep helpt graag dit verder vorm te geven.

Evaluatie Tussenrapportage door de Klankbordgroep

Download
Evaluatie Tussenrapportage door de Klank
Adobe Acrobat document 387.1 KB

Wat vinden inwoners belangrijk

Download
wat vinden inwoners belangrijk.pdf
Adobe Acrobat document 88.8 KB

Commentaar schrijven

Commentaren: 0