Boorinstallatie aangekomen in de Verkuijl Quakkelaarstraat

Dit in verband met de bouw van nieuwe woningen, om de betonnen funderingspalen op de drie locaties in de straat in de grond te zetten, wordt er niet geheid, maar geboord. “Boren is duurder dan heien, maar levert minder schade op voor de omgeving”. De firma van der Vlist zwaar transport heeft de boorinstallatie inmiddels afgeleverd in de Verkuijl Quakkelaarstraat, en het boren kan deze week beginnen.

Sloop en nieuwbouw
L’escaut Woonservice wil in de periode 2015-2016 59 etagewoningen aan de Verkuijl Quakkelaarstraat slopen en op de vrijkomende locatie 28 nieuwe eengezinswoningen realiseren. De te slopen woningen zijn qua wooncomfort, energiebehoefte en indeling verouderd. De 59 woningen zijn verdeeld over 3 bouwblokken in de Verkuijl Quakkelaarstraat. Omdat het aantal woningen aanzienlijk vermindert, voorziet het plan ook in de aanleg van nieuwe groenzones. Het eindresultaat is een gedeeltelijk vernieuwing van het gebied. Met een kwalitatief verbeterd woonaanbod, dat beter aansluit bij de vraagkant van de markt en tevens toekomstbestendig is. De nieuw te bouwen eengezinswoningen komen in de plaats van 59 te slopen woningen.

Medio januari 2017 start de nieuwbouw van de 28 sociale huurwoningen. De Kok Bouwgroep uit Bergen op Zoom gaat de bouw uitvoeren. De verwachting is dat eind 2017 de woningen gereed zijn.

Video

Commentaar schrijven

Commentaren: 0