Kinderen van de rekening - 1 op de 9 kinderen groeit op in armoede

Maar liefst 1 op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dit aantal was in 2016 nog 1 op de 8, en in 2017 is het aantal kinderen dat in armoede opgroeit weer gestegen.

Voor kinderen kan dit betekenen dat er onvoldoende geld is voor voedsel, kleding of een verwarmd huis. Lid zijn van een sportvereniging of muziekschool is geen vanzelfsprekendheid. Ondanks forse inspanningen van de overheid en van maatschappelijke organisaties lukt het niet om armoede onder kinderen terug te dringen. Het beleid moet drastisch veranderen. Dat zegt de Sociaal-Economische Raad (SER) in een advies aan het toekomstige kabinet.

Werkende minima
Opmerkelijk is dat de meerderheid van de arme kinderen opgroeit in een autochtoon tweedoudergezin, waarbij ten minste één van de ouders werkt. Dit zijn meestal 'werkende minima': mensen met tijdelijk werk, in kleine deeltijdbanen of zzp'ers die moeilijk kunnen rondkomen.

Besluit kabinet
Het kabinet heeft besloten dat er vanaf 2017 jaarlijks structureel 100 miljoen euro voor gemeenten beschikbaar komt. Elk kind moet kunnen sporten, de verjaardag vieren, gezond eten en mee kunnen gaan op schoolreisje. De 100 miljoen is geoormerkt, zodat het echt wordt ingezet voor armoedebestrijding onder kinderen.

5000 Zeeuwse kinderen groeien op in armoede

Splinter zeeland

Armoede onder kinderen op Walcheren

Video

Commentaar schrijven

Commentaren: 0