Viering Vlissings Verzet op Paaszaterdag 15 april

Afgelopen donderdag 6 april 2017 was het 445 jaar geleden dat Vlissingen zich bevrijde van de Spaanse
bezetter. Op 6 april 1572 bevrijde de stad zichzelf van de Spaanse bezetter. De Opstand van Vlissingen
vond plaats van 6 tot 13 april 1572 tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

De bevolking leed al een tijdlang aan voedseltekorten. Bovendien werden de Koninklijke troepen ("Spanjaarden") en het gelegerde Waalse garnizoen als eerste bevoorraad. Bij het horen van de Inname van Den Briel door de Geuzen, kwam er actie binnen de bevolking om de hulp in te roepen van de Geuzen om de Spanjaarden te verjagen, nadat
de burgers zelfstandig het Waalse garnizoen hadden verjaagd.

De galg
Op 6 april 1572 leidden de inwoners van de havenstad de Spaanse opperbevel meester Don Pacheo van de haven naar de galg. Dit zal op 15 april weer worden nagespeeld tijdens de herdenking van het Vlissings verzet tijdens de 80-jarige oorlog tegen de Spaanse overheersing.

Activiteiten Paaszaterdag 15 april 2017
Stichting Vesting Vlissingen, het MuZEEum en de gemeente organiseren zaterdag 15 april samen verschillende activiteiten in het Paasweekend. Oostbeer, Viering Vlissings verzet 1572 en De Kazematten. Door de succesvolle crowdfundingsactie voor de Oostbeer (het vestingswerk aan de Commandoweg) is er genoeg geld opgehaald om de letters 'Oostbeer' te plaatsen op de buitenmuur én de omgeving verder aan te kleden. Zaterdag 15 april is de officiële opening. De werkgroep Viering Vlissings Verzet (herdenking Vlissings verzet tijdens de 80-jarige oorlog tegen de Spaanse overheersing) organiseert een leuk programma op het Rondeel. Het muZEEum viert de start van het toeristenseizoen met de opening van De Kazematten. Van 11.00-17.00 uur is er een speurtocht en zijn er andere activiteiten. 

Programma
Oostbeer
11.30 uur: Ontvangst bezoekers Oostbeer Commandoweg;
12.00 uur: Opening door burgemeester Van den Tillaar en gedeputeerde B. de Reu;
12.15 uur: Oostbeer bezichtigen;
13.00 uur: Geïnteresseerden kunnen met de optocht via de Groene Boulevard naar het Rondeel.

Viering Vlissings Verzet
13.30 uur: Viering Vlissings Verzet 1572 op het Rondeel met spel van de Spaanse zwemmer Jan van Cuyk, Spaanse kwartiermeester en Willem van Oranje. Afschieten van de kanonnen door stichting de Fles; eerste schot door burgemeester.

Opening De Kazematten
14.30 uur: Opening De Kazematten. Kinderspeurtocht en andere activiteiten doorlopend van 11.00-17.00 uur.

Soldaten
Bij de Oostbeer en Kazematten patrouilleren soldaten van acteursvereniging 7e bataljon 1815. Bij de Kazematten zijn de vrouwen van het bataljon aanwezig met kampvuur en kookpot. Alle activiteiten worden muzikaal omlijst door de Deltaband.

Verkleed?
Stichting Vesting Vlissingen en het muZEEum vinden het leuk als bezoekers verkleed komen in gepaste, historische kleding. Zij kunnen dan actief mee kunnen doen met de optocht van de Oostbeer naar De Kazematten. Informatie over deze dag en kledingverhuur gaat via mevrouw M. Roos-Koolwijk, bereikbaar via e-mail: mkool@zeelandnet.nl

Videobeelden van 2016 (archief) RTV Vlissingen

Commentaar schrijven

Commentaren: 0