Aantal uitkeringen in Vlissingen moet drastisch omlaag

Vlissingen heeft het hoogste aantal uitkeringen van Zeeland. Door een recent vernieuwd wetenschappelijk onderbouwd verdeelmodel komen er miljoenen minder van het Rijk. Nog meer niet te dragen kosten.

Onbegrijpelijk, maar wel realiteit.
Orionis Walcheren gaat aan de slag met haar Plan van Aanpak om streng, maar rechtvaardig te handelen. De Walcherse gemeenten, beter is de hele provincie, moeten aan de slag met economie en de arbeidsmarkt. Een gezamenlijke sociaaleconomische agenda heeft, naast aandacht voor economische ontwikkeling, ook aandacht voor onderwijs en arbeidsmarkt. Relevant is dat partijen niet alleen iets komen halen in de samenwerking, maar ook iets komen brengen.

Driehoek
Het begint op het stadhuis met een stevige afdeling economie en arbeidsmarkt. Er is een harde noodzaak om daar stevig op in te zetten. Als de 'driehoek' economie, onderwijs en werkgelegenheid goed presteert, kan dat geld opleveren door minder uitkeringen te moeten betalen. Versterken van de concurrentiepositie is absolute noodzaak. Aldus Raadslid Rijnco-Jan Suurmond, Partij Souburg Ritthem.
Bron: vlissingen.nl

Commentaar schrijven

Commentaren: 0