Zeelandcare na ontvlechting

De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) wordt verzocht een besluit te nemen over de ontvlechting van het ADRZ en Zeelandcare.

Bij positief besluit van de NZa wil Zeelandcare de activiteiten op het gebied van kaakchirurgie en plastische chirurgie zelfstandig voortzetten, met Zorg Invest Zeeland (ZIZ) als aandeelhouder.

Aanleiding tot de reorganisatie is de complexe financiële verwevenheid van ADRZ en Zeelandcare, die het laatste jaar duidelijk zichtbaar is geworden.

Samenwerking met het ADRZ
De huidige Raad van Bestuur van het ADRZ heeft een andere visie op het uitvoeren van de planbare zorg, die enkele jaren geleden door de toenmalige directie van het ADRZ voor een groot deel werd uitbesteed aan de flexibele en kleinschalige zorginstelling Zeelandcare. Als gevolg van deze nieuwe koers is het ADRZ in gesprek gegaan met Zeelandcare over een heroriëntatie van de samenwerking. Concreet betekent dit dat het ADRZ bepaalde specialismen van de planbare zorg weer zelf gaat uitvoeren. “We hebben begrip voor deze nieuwe visie, al betreuren we het dat op deze manier afscheid wordt genomen van juist de hoogwaardige, persoonlijke zorg, die door de patiënten zo op prijs wordt gesteld.  Aan de andere kant zien we ook de problemen die met name in de administratieve uitvoering en praktische samenwerking liggen. Die zijn complex en dat is een feit. We werken constructief samen met het ADRZ aan een oplossing die het beste is voor de Zeeuwse burgers”, aldus Henk van Koeveringe, eigenaar van Zorg Invest Zeeland.
 
Toekomst van Zeelandcare
Bij Zeelandcare kunnen patiënten, na positief besluit van de NZa en de verzelfstandiging, terecht voor behandelingen op het gebied van kaakchirurgie en plastische chirurgie. De huidige locaties blijven behouden en Zorg Invest Zeeland blijft eigenaar. De patiënt zal van de splitsing weinig merken. Daarnaast ziet Zeelandcare mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe zorginitiatieven. De operationele kasstroom is positief. Charles Versluijs, algemeen directeur van Zeelandcare: “De financiële resultaten van 2015 waren een tegenvaller, maar we hebben meteen maatregelen genomen om de exploitatie sluitend te laten zijn. In de jaarrekening 2015 is in één keer een voorziening opgenomen waardoor ons resultaat negatief uitviel. Gezien de verwachte stijging van de omzet voor 2016 en de genomen kostenbesparende maatregelen zien wij voldoende mogelijkheden om de onderneming in continuïteit voort te zetten.”

Commentaar schrijven

Commentaren: 0