Uitkeringen in Vlissingen moet drastisch omlaag

Vlissingen heeft het hoogste aantal (bijstand) uitkeringen van Zeeland. En staat daarmee op plaats 6 in de landelijke top tien.

Op plaats 1 staat Rotterdam de gemeente met de meeste bijstandsgerechtigden. In de Maasstad heeft bijna één op de tien mensen van tussen de 15 en 65 jaar een bijstandsuitkering.

Door een recent vernieuwd wetenschappelijk onderbouwd verdeelmodel komen er miljoenen minder van het Rijk. Nog meer niet te dragen kosten. Aldus de berichtgeving via de raadscolumn van Rijnco-Jan Suurmond gepubliceerd op de website van vlissingen.nl. 

Reportage RTV Vlissingen
Trivo Marjanovic (RTV Vlissingen) had afgelopen dinsdagmiddag  een uitgebreid interview met Raadslid Rijnco-Jan Suurmond, en stelde een aantal vragen over hoe dit gerealiseerd zou kunnen worden, en de uitkeringen in de toekomst in Vlissingen omlaag zouden moeten.

Onbegrijpelijk, maar wel realiteit.
Orionis Walcheren gaat aan de slag met haar Plan van Aanpak om streng, maar rechtvaardig te handelen. De Walcherse gemeenten, beter is de hele provincie, moeten aan de slag met economie en de arbeidsmarkt. Een gezamenlijke sociaaleconomische agenda heeft, naast aandacht voor economische ontwikkeling, ook aandacht voor onderwijs en arbeidsmarkt. Relevant is dat partijen niet alleen iets komen halen in de samenwerking, maar ook iets komen brengen.

Samenwerking
Om de uitkeringen drastisch omlaag te brengen zal er in de toekomst dan ook tussen diverse partijen (uitkeringsinstanties) werkgevers/gemeentes moeten worden samengewerkt om het hoge aantal uitkeringen in Zeeland terug te dringen. Ook van belang is dat dit landelijk word ondersteund.    

Driehoek
Het begint op het stadhuis met een stevige afdeling economie en arbeidsmarkt. Er is een harde noodzaak om daar stevig op in te zetten. Als de 'driehoek' economie, onderwijs en werkgelegenheid goed presteert, kan dat geld opleveren door minder uitkeringen te moeten betalen. Versterken van de concurrentiepositie is absolute noodzaak. Aldus Raadslid Rijnco-Jan Suurmond (PSR) Partij Souburg Ritthem.

Aanvullende informatie: uitkeringen per regio

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Video deel 1

Uitkeringen in Vlissingen moet drastisch omlaag (2) slot

In het 2e deel (slot) van het interview met Rijnco-Jan Suurmond Raadslid van de Partij Souburg Ritthem gingen we nog eens dieper in op het onderwerp dat de uitkeringen in Vlissingen drastisch omlaag moeten. Vlissingen heeft het hoogste aantal (bijstand) uitkeringen van Zeeland.

En staat daarmee op plaats 6 in de landelijke top tien. In deze slot aflevering kwamen aan de orde, de rol die Orionis Walcheren hier in speelt met betrekking tot opleidingen, werk en de nieuwe participatiewet die de afgelopen jaren in werking is gesteld en de gevolgen hiervan.

Er verdwijnt ook werk naar het buitenland, omdat de productie hiervan goedkoper zou zijn. En dit heeft ook weer gevolgen voor de werkgelegenheid (banen) in de provincie! Ook kwamen aan de orde de komst van de marinierskazerne in Vlissingen die ook voor nieuwe werkgelegenheid zal en kan zorgen voor Vlissingen. Ook het winkelgebied kwam ter sprake, dit zou volgens Rijnco-Jan Suurmond veel compacter moeten worden.

Video deel 2 slot

Commentaar schrijven

Commentaren: 0