Kwart van de vertrokken jongvolwassenen keert terug naar Zeeland

Jaarlijks verlaten veel Zeeuwse jongvolwassenen de provincie; uiteindelijk keert één op de vier terug naar Zeeland. Dit blijkt uit de Jeugdmonitor Zeeland, die in 2016 voor de vierde keer werd gehouden onder de Zeeuwse 21-23 jarigen. Jongvolwassenen die terugkeren doen dit meestal binnen zes jaar na hun vertrek uit Zeeland. De kans dat zij na die zes jaar terugkeren is klein. 

Vertrek
In 2015 verlieten ongeveer 3500 jongvolwassenen de provincie. Uit de jeugdmonitor blijkt dat ongeveer 14% van de 21-23 jarigen de intentie heeft om Zeeland in de komende twee jaar te verlaten. De meeste jongvolwassenen trekken weg om elders in het land te gaan studeren. Andere veelgenoemde redenen voor vertrek zijn werkgelegenheid en het hebben van een partner buiten de provincie.

Terugkeer
Een kwart van de jongvolwassenen die zijn weggegaan uit Zeeland, keert op termijn weer terug naar de provincie. Het merendeel doet dit binnen zes jaar na vertrek, vermoedelijk omdat zij voortijdig stoppen met hun studie of hun studie hebben afgerond. Het percentage dat terugkomt is al jaren stabiel. Veel jongvolwassenen geven aan dat familie en vrienden de voornaamste redenen zijn om in Zeeland te willen wonen. Andere belangrijke factoren die Zeeland aantrekkelijk maken voor jongvolwassenen zijn het hebben van een baan in de provincie en het unieke Zeeuwse landschap. Als de jongvolwassenen binnen zes jaar na vertrek niet zijn teruggekeerd naar Zeeland, dan is de kans dat zij dit alsnog zullen doen klein. 

Reactie schrijven

Berichten: 0