Verkoop Lasloods definitief positief nieuws voor Yacht Valley

De voormalige lasloods op het Yacht Valley terrein (Binnenhavens) heeft een nieuwe eigenaar. Eerder liet de gemeente al weten in gesprek te zijn met een potentiële koper. Inmiddels is de verkoop een feit, De Poort BV is de trotse nieuwe eigenaar. De als ‘De Lasloods’ bekend staande constructiehal in Vlissingen werd in 1956 in gebruik genomen. Drie jaar later werd het aannemersbedrijf dat de hal liet bouwen een dochtermaatschappij van De Schelde.

Sinds die tijd werden in de loods werkzaamheden uitgevoerd voor Schelde Montage. In 2012 kwam het gebouw leeg te staan.
Invulling
De Poort BV heeft het voornemen om in de voormalige lasloods bedrijfsunits te ontwikkelen en deze te verhuren. Daarnaast is er ook ruimte voor horeca. De definitieve invulling staat nog niet vast. De Poort BV richt zich eerst op de renovatie van het gebouw. Het gebouw behoudt zijn karakteristieke uitstraling. ‪De gemeente is verheugd met deze ontwikkeling. ‪Een karakteristiek historisch gebouw blijft behouden voor Vlissingen en herontwikkeling van het gebouw kan als vliegwiel fungeren voor de verdere ontwikkeling van het Yacht Valley terrein.
Bron: vlissingen.nl

Website - Yacht Valley

Lees ook - Verhaal de lasloods in Vlissingen