Studentencampus aan de Adriaen Coortelaan verbouwing loopt voorspoedig

De verbouwing van de voormalige oude mavo gebouwen aan de Adriaen Coortelaan in Vlissingen verlopen voorspoedig.

Het Vlissingse college van burgemeester en wethouders stemde onlangs in met het bestemmingsplan voor studentenhuisvesting in de voormalige schoolgebouwen aan de Adriaen Coortelaan in Vlissingen. Dit jaar zullen er 260 studio’s worden gerealiseerd in het oude mavo gebouw, de eerste vijftig waren direct na het gereedkomen verhuurd. Daarmee is de verbouw van deze panden tot maximaal 279 studenteneenheden een stap dichterbij gekomen.

Gebouwen opknappen
Ondernemer/ontwikkelaar Arnold Hertsens gaat de gebouwen flink opknappen, de gebouwen worden volledig gestript en de binnenmuren en vloeren gaan eruit. Ook komt er nieuw glas. De veelal eenpersoonsunits krijgen allemaal een keuken en sanitair. Tien tot veertien studio’s worden voor koppels, verder komt er een cafetaria om zo voldoende faciliteiten aan te bieden aan de studenten. Deze zijn straks ook open en toegankelijk voor buurtbewoners. Het geheel wordt een gesloten campus met een conciërge.

Studentenstad
De gemeente Vlissingen wil zich graag profileren als studentenstad en verwacht dat er genoeg animo zal zijn voor de campus. Daarnaast is ze blij dat de beeldbepalende panden behouden blijven. “We houden bij de verbouwing zoveel mogelijk rekening met de beeldbepalende buitenkant”, aldus Hertsens. De Belgische ondernemer is geen onbekende in de gemeente Vlissingen. Hij exploiteert al de units voor studentenhuisvesting op het Scheldekwartier. Vanwege de verdere ontwikkeling van dit terrein moeten de units in 2017 verdwijnen.