Burger de baas over eigen gezondheid en zorg in Zeeland

De burger de baas over eigen gezondheid en de zorg in Zeeland. Op 21 juni 2017 organiseert de Klankbordgroep Toekomstige Zorg Zeeland een inspiratie- en informatiebijeenkomst van 13.00 tot 17.00 uur in de ZB, Kousteensedijk 7 in Middelburg. Inloop vanaf 12.30 uur. 

Gezondheid, positieve gezondheid, een goede gezondheid, vitaal en actief meedoen zijn belangrijke aspecten voor iedere burger.

Welke rol kun je hier zelf in vervullen, welke zeggenschap heb je over het zorgaanbod en de kwaliteit van zorg. Wat zijn hierin kansen en ontwikkelingen? Bestuurders, politiek en de media spreken regelmatig over het belang van deze burgerparticipatie en burgerinitiatief.
 
De klankbordgroep Toekomstige Zorg heeft een voorstel uitgewerkt. De burger de baas: wat betekent dit voor medezeggenschap op het landschap van welzijn, zorg en geluk? Zij vragen u mee te denken over de contouren en zijn op zoek naar draagvlak voor de uitwerking.

Opzet van de bijeenkomst
De volgende sprekers zijn uitgenodigd: Eeke van der Veen, auteur van het boek, De Burger de Baas en Machteld Huber iPH (Institute for Positive Health). Zij introduceerde het concept positieve gezondheid in Nederland in 2012.
Ook laten wij u kennismaken met twee initiatieven uit de praktijk. Op Tholen is Anna Zorgt, een initiatief waarin burgers met zorgaanbieders samenwerken en in Sluis trekken gemeenten en burgers samen op om te komen tot een leefbare en vitale gemeente. De klankbordgroep Toekomstige Zorg presenteert daarna hun opzet voor een burgerplatform.

Voor wie
De inspiratiebijeenkomst is voor ieder betrokken Zeeuw toegankelijk. Met name de advies-, dorps- en wijkraden zijn welkom en burgers die actief een steentje bij willen dragen aan een vitaal en gezond Zeeland.