Bibliotheek Spuistraat verhuisd naar nieuwe locatie

Met ingang van maandag 17 juli is de Bibliotheek aan de Spuistraat gesloten, en ook de locatie (Kanaalstraat) in Oost - Souburg is vanaf deze datum gesloten.

Dit in verband met de verhuizing van de Bibliotheek in Vlissingen naar de nieuwe locatie in CineCity. ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland gaat vanaf 1 juli de bibliotheekvoorziening in Vlissingen exploiteren. Dit heeft het college besloten.

Er wordt een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met ZB waarin belangrijke uitgangspunten zijn geformuleerd zoals personeel, huisvesting, educatie op scholen en de collectie.

Locatie
De nieuwe locatie van de Bibliotheek wordt CineCity en ZB gaat een samenwerking aan met de bioscoop. Hierdoor kunnen ruimere openingstijden worden gehanteerd. Op een andere locatie in Oost-Souburg realiseert ZB een uitleenpunt.

Personeel
Ongeveer de helft van de medewerkers van Bibliotheek Vlissingen treedt in dienst bij ZB. Voor de medewerkers die niet overgaan naar de ZB wordt binnen of buiten de gemeente een andere functie gezocht.

Educatie
ZB blijft op scholen in Vlissingen zorgdragen voor een actuele boekencollectie. De educatieve dienstverlening wordt samen met de scholen/kinderopvang vormgegeven. Het Taalhuis behoudt een plek in de nieuwe vestiging en ZB blijft de activiteiten op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid en mediawijsheid faciliteren.

Verhuizing
Tijdens de verhuizing vanaf maandag 17 juli tot de opening in CineCity begin september zijn zowel de Bibliotheek aan de Spuistraat en Kanaalstraat gesloten.

Alle bibliotheekgebruikers en betrokken organisaties worden geïnformeerd over verdere ontwikkelingen.

Geschiedenis
Bibliotheek Vlissingen werd opgericht in 1912 met het doel de geestelijke ontwikkeling van de bevolking van Vlissingen te bevorderen. Notabelen namen dit initiatief, omdat men steeds meer vrije tijd kreeg door een verkorting van de werktijden van soms veertien uur naar uiteindelijk maximaal acht uur per dag. De bibliotheek begon aan het Bellamypark met een zeer bescheiden collectie boeken.

Foto: Openbare Bibliotheek Bellamypark 1979  Bron: beeldbank ZB

Doordat de rijksoverheid na regelgeving in 1927 bij ging dragen aan de bekostiging van bibliotheken, kreeg de dienstverlening een zekere vorm. In de oorlogsjaren van 1941 tot 1946 was Annie M.G. Schmidt directrice van de bibliotheek. Ondanks de inzet van haar en haar voorgangster kon er geen jeugdbibliotheek aan de diensten voor volwassenen toegevoegd worden. Pas met de komst van directeur N.L. Buitinga in 1963 werd de bibliotheek geprofessionaliseerd. Dit kon vooral omdat het Rijk vanaf 1979 grote sommen structurele subsidie aan bibliotheekwerk verstrekte. Vanaf oktober 1999 is de bibliotheek een onderdeel van het multifunctionele informatiecentrum ’t Spui, in het hart van de Vlissingse binnenstad.
Bron: Wikipedia