College Vlissingen bemiddeling minister Schippers realisatie Geboortehuis

Het College van B & W doet een beroep op minister Schippers om te bemiddelen bij realisatie Geboortehuis. Enige tijd geleden hebben de Vlissingse verloskundigen het initiatief genomen tot oprichting van het Verloskundig Centrum Walcheren.

Ook de eigenaar van het ziekenhuisvastgoed in Vlissingen is hierbij betrokken. Een belangrijk onderdeel is het Geboortehuis. Hier kunnen vrouwen uit Vlissingen en omstreken die hiervoor in aanmerking komen bevallen. Een medisch verantwoord alternatief voor een thuisbevalling.

Het overleg tussen de initiatiefnemers en de zorgverzekeraars over de vergoeding van de zorg in het Geboortehuis is recentelijk vastgelopen. Het college van B&W doet een dringend beroep op de minister om te bemiddelen, zodat de besprekingen worden hervat. Waarbij de intentie van beide partijen moet zijn ‘om er onderling uit te komen’.

Belangrijke basisvoorziening
De gemeente steunt het initiatief van de verloskundigen van harte. Zij ziet het Verloskundig Centrum Walcheren, inclusief Geboortehuis, als een belangrijke basisvoorziening binnen de zorginfrastructuur van Walcheren (ruim 110.000 inwoners) in het algemeen en die van Vlissingen in het bijzonder.

Optimale zorg
In het op te richten centrum moeten professionals uit verschillende disciplines op het gebied van  geboortezorg een plek krijgen om met elkaar samen te werken. Zoals eerstelijns verloskundigen, medewerkers van de op Walcheren actieve kraamzorg organisaties, fysiotherapeuten, osteopaten, bekkenbodemtherapeuten en echoscopisten. Dit komt ook de samenwerking met de gynaecologen ten goede. Zodat de inwoners van Walcheren op dit gebied van optimale zorg kunnen worden voorzien.

Bron: vlissingen.nl