Herstel aan de Houtkade vordert gestaag

De werkzaamheden aan de Houtkade hebben geruime tijd stil gelegen vorig jaar, wegens technische problemen. De eerste poging om een nieuwe damwand langs de Houtkade aan te leggen mislukte vorig jaar.

De samenstelling van de kadegrond en de druk die het gebruikte materiaal op de damwand opleverde gaf aanleiding voor problemen. De afgelopen maanden zijn de werkzaamheden weer hervat aan de Houtkade, en is de damwand gevuld met lichte kleikorrels die uitzetten in water. En deze zorgen daarmee voor een stevige oever en zorgen ervoor dat de damwand niet in het water word geduwd. Inmiddels zijn de werkzaamheden zover gevorderd dat er een hoeveelheid zand word gestort, en kan er worden overgaan tot de bestrating hiervan. Het streven is dat de werkzaamheden aan de Houtkade voor de zomer klaar zullen zijn.