Bestuur Archipel Scholen ondersteunt acties leerkrachten

Vandaag  27 juni waren er landelijke prikacties in het basisonderwijs, ook het bestuur van de Archipel Scholen heeft zijn steun uitgesproken om deel te nemen aan deze actie.

De school (en) van de Archipel Scholen gaan niet zoals normaal gesproken om 08.30 uur open maar blijven dicht om half negen. “De leerkrachten krijgen allemaal in dit uur een ontbijt aangeboden, want ze zijn dan toch aanwezig op school, en op die manier kunnen ze ook nog voor nader overleg het geen wat aangeboden wordt nuttigen”, aldus Cees Corstanje (voorzitter College van Bestuur). Om 09.30 uur worden de kinderen weer verwacht op school en zullen de lessen weer hervatten. Het bestuur wil via deze actie als primair Onderwijs een signaal afgeven van ja neem ons nou eens serieus. “De actie is opgestart door de leerkrachten zelf, en dat zijn in wezen onze werknemers en wij (ik) als werkgever ondersteunen deze actie dan ook, en vandaar ook dat het gezamenlijk gedragen wordt en geeft ook aan hoe noodzakelijk wij het vinden dat onze stem gehoord wordt”,sprak Cees Corstanje via een uitgebreid interview aan RTV Vlissingen. 

De manifestatie vond plaats in Utrecht op 27 juni, waar een petitie zal werd aangeboden aan demissionair premier Mark Rutte. Op deze dag waren ook vertegenwoordigers van de Archipel Scholen aanwezig zijn die deel namen aan deze actie/dag.        

Werkdruk
Volgens Cees Corstanje is de ‘maat vol’ wat betreft de werkdruk, te groot verschil in salaris in vergelijking met het voortgezet onderwijs. De leerkrachten hebben veel op hun bordje, ze hebben veel belasting, belastbaarheid, draagkracht alleen ik vindt nu dat de maat vol is!  

Media aandacht
De afgelopen weken is er via diverse media veel aandacht geschonken aan de hoge werkdruk die al jaren speelt in het onderwijs, aan de salariëring van leerkrachten, en de nu al ‘zichtbare’ tekorten van leerkrachten. Het is inmiddels al lang 5 voor 12 geweest, en dat het zo niet langer kan is inmiddels wel duidelijk. De actie/petitie heeft inmiddels 261.000 handtekeningen opgeleverd!

Leraren tekort
In het basisonderwijs wordt de komende jaren een enorm lerarentekort verwacht, ook in Zeeland. De lage salarissen en hoge werkdruk hebben het beroep onaantrekkelijk gemaakt, zeggen de vertegenwoordigers van het basisonderwijs. Ze vinden het onder meer oneerlijk dat een basisschoolleraar twintig procent minder betaald krijgt dan een leraar op een middelbare school.

Politiek en onderwijs
De politiek stelt primair onderwijs teleur, nu geen maatregelen. De politieke partijen beloven al jaren verbetering in het onderwijs, maar daar is in de afgelopen periode maar zeer weinig van te merken. Het pleidooi voor een betere beloning van leraren kon weliswaar op steun van veel Kamerleden rekenen, maar het geld dat hiervoor nodig is, ligt volgens hen echter op de formatietafel.

Dekker voegde hieraan toe dat hij vindt dat het loon van leraren in het primair onderwijs niet gelijkgetrokken hoeft te worden met dat van hun collega's uit het voortgezet onderwijs. Werken in die laatste sector zou namelijk zwaarder zijn dan werken in het (po) aldus de staatssecretaris onderwijs. Werken in die laatste sector zou namelijk zwaarder zijn dan werken in het po, aldus de staatssecretaris. Hoewel de meeste Kamerleden erkennen dat de werkdruk van leerkrachten hoog is, legden ze de bal ook hiervoor bij de potentiële coalitiepartijen. Dekker adviseerde leraren daarbij om onmiddellijk te stoppen met allerlei regels, zoals overdrachtsdossiers en groepsplannen. Leraren moeten volgens de staatssecretaris geen boekwerken schrijven.

Video - Interview met Cees Corstanje

Website - PO in Actie

Petitie ondertekenen

Deel dit item via YouTube, Twitter, en Facebook Stad Vlissingen