Politiebureau Vlissingen wordt rond 2020 een nevenvestiging

Politie Zeeland gaat in 2020 nieuw districtskantoor bouwen. In dat jaar zal de politie Zeeland-West-Brabant op Walcheren een nieuw kantoor openen aan de Mortiereboulevard in Middelburg.

De Nationale Politie heeft besloten om de Middelburgse politiebureaus Achter de Houttuinen, Buitenruststraat en Segeerssingel te vervangen door één nieuw gebouw in het Mortieregebied in Middelburg, naast de Schroeweg. Eind van dit jaar wordt begonnen met het ontwerp van het politiebureau. De beoogde oplevering staat gepland in het derde kwartaal van 2020. Het politiebureau zal plaats gaan bieden aan zo’n vierhonderd medewerkers.

Huisvesting team Walcheren
Allereerst wordt dit het hoofdkantoor van het politieteam Walcheren, uiteraard met een publieksfunctie. Het is voor het team een belangrijke plek op Walcheren. Teamchef Hans Leijten: “Het gebouw ligt centraal op Walcheren en onmiddellijk in de buurt van de belangrijkste verkeersaders.

Huisvesting overige bewoners
Ook andere onderdelen van de politie zullen in het nieuwe gebouw in Middelburg hun intrek nemen. Districtschef Ronald Weydema: “Zo fungeert het ook als kantoor voor medewerkers van het district Zeeland, met onder andere districtsleiding, recherche en flexteam. Verder worden er onderdelen gehuisvest van enkele centrale diensten, zoals arrestantenbewaking, conflict- en crisisbeheersing, forensische opsporing, planning, recherche en vreemdelingenpolitie. Overigens worden er ook flex-werkplekken voor andere politiemedewerkers ingericht in het kader van de wens om steeds meer plaats- en tijd onafhankelijk te werken.” Het politieteam heeft en houdt in de gemeente Veere een steunpunt in het gemeentehuis in Domburg.

Politiebureau Vlissingen
In de gemeente Vlissingen wordt een (neven) vestiging gerealiseerd. Het betreft een bureau met een vloeroppervlakte van zo’n 300 m², dat dient als opkomstlocatie voor wijkagenten en waar ook een publieksfunctie kan worden gerealiseerd. We zijn in gesprek met de gemeente Vlissingen over de locatie en de exacte vorm.”

Alternatieven
Voordat tot de locatie aan de Mortiereboulevard werd besloten, zijn diverse alternatieven onderzocht. Nadat was gebleken dat de huidige gebouwen niet toekomstbestendig zijn, omdat ze technisch en functioneel verouderd zijn, is gekeken naar andere bestaande gebouwen. Deze verbouwen tot een politiebureau bleek ook geen goed alternatief. De Nationale Politie heeft daarom besloten tot een nieuw gebouw, waarin genoemde politieonderdelen ondergebracht kunnen worden. Gelet op organisatie- en vastgoedaspecten is besloten tot de locatie aan de Mortiereboulevard in Middelburg.

Bron: Politie.nl mijn buurt

Lees ook - Sluiting politiebureaus levert meer op dan gedacht (bron NOS)
                 
                  Verkoop politiebureaus is goudmijn (bron AD)

Reactie schrijven

Commentaren: 0