Nieuwe brug over het dok eind 2018 gereed

De brug over het Dok die de binnenstad ontsluit is aan vervanging toe. Het vervangen van de brug staat op het lijstje als een van de projecten van het Scheldekwartier. Momenteel wordt er hard gewerkt om dit te realiseren. Nog in 2017 zal er een ontwerpbestemmingsplan voor de nieuwe Dokbrug komen en zal er tevens een technische en een kostentoets gehouden worden.Naar verwachting wordt er in april 2018 gestart met de bouw van de nieuwe brug. Als alles voorspoedig verloopt kunnen de eerste auto's eind 2018 begin 2019 over de Dokbrug rijden. 

Nieuwe locatie
De locatie van die nieuwe brug zal iets wijzigen ten opzicht van de oude brug. Hierdoor kan de oude brug gewoon gebruikt worden tijdens de bouw van de nieuwe brug. De toegangsweg zal achter de Timmerfabriek gaan lopen, in plaats van langs de weg langs het Kanaal.


Werkzaamheden Houtkade

De werkzaamheden aan de Houtkade zijn afgerond. De hele kadeconstructie tussen Dok van Perry en de Dokbrug is vernieuwd met een stalen damwand. De kade is tijdelijk voorzien van een puinverharding, omdat we in 2018 starten met het bouwen van de nieuwe Dokbrug. Van 21 augustus tot en met 30 augustus zal een deel van de Houtkade van nieuwe bestrating worden voorzien.

Reactie schrijven

Commentaren: 0