Hoe moet Zeeland er over 20 jaar uit zien

Hoe moet de fysieke leefomgeving van Zeeland er in de toekomst uit zien?

Dat leggen we vast in de omgevingsvisie. Wat daar in komt? Denk er vooral over mee en vul de enquête in!

Wat is een omgevingsvisie?
Een omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de fysieke leefomgeving. Een omgevingsvisie gaat onder andere in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

Waarom een Omgevingsvisie?
Veel verschillende regels en visies staan nu in dienst van de kwaliteit van de Zeeuwse fysieke leefomgeving. Wij maken dit graag eenvoudiger en beter. Om tot een goede afweging te komen over wat goed is voor deze leefomgeving wordt er één visie gemaakt die al die losse regels en visies vervangt. Hierbij kunnen afwegingen eenvoudiger worden gemaakt en is er meer duidelijkheid over mogelijkheden voor maatwerk.

De Zeeuwse Agenda
Op 7 juli 2017 is door Provinciale Staten de Agenda voor de Omgevingsvisie vastgesteld. Deze Agenda geeft aan waar volgens PS de urgentie ligt en waarover keuzes gemaakt moeten worden. In de Agenda staat per strategische opgave een aantal kernthema's opgenomen:
•Naar een duurzame en concurrerende economie
•Naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving
•Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon-, werk- en verblijfsomgeving
•Naar een waardevolle leefomgeving

De Provincie maakt de Zeeuwse Omgevingsvisie niet alleen. Hiervoor gaan we actief in gesprek met mensen en organisaties die zich betrokken voelen bij onze leefomgeving. Na het vaststellen van de Agenda hebben de leden van Provinciale Staten een actieve rol in de maatschappelijke discussie, zij willen scherp krijgen welke belangen in de Zeeuwse samenleving leven en verwerven kennis voor latere besluitvorming.

Vul de enquête in!
Vanaf nu kunt u een digitale enquête invullen waar iedereen via stellingen kan reageren op hoe de fysieke leefomgeving van Zeeland er in de toekomst uit moet gaan zien.

Beeldvormende bijeenkomst Omgevingsvisie
Op 5 september 2017 wordt onder regie van de voorzitter van de commissie Ruimte, een beeldvormende bijeenkomst georganiseerd over de Omgevingsvisie in de Stenge te Heinkenszand. Provinciale Staten gaan tijdens deze bijeenkomst in gesprek met de Zeeuwse maatschappij over thema's in de Omgevingsvisie.

Reactie schrijven

Berichten: 0