Gors en ZB gaan samenwerken

ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland en gehandicaptenzorgorganisatie Gors beginnen op 1 september 2017 met een nieuwe samenwerking. Beide organisaties vinden maatschappelijke betrokkenheid en participatie erg belangrijk.

Dit heeft geleid tot een nieuw initiatief. Mensen met een beperking zullen de medewerkers van ZB gaan ondersteunen door het uitvoeren van verschillende taken. Denk aan het werken in het magazijn, plastificeren van boeken, interne post verzorgen en het onderhouden van machines. Afgelopen maand zijn ze opgeleid door de afdeling Leren en Ontwikkeling van Gors. Wanneer ze aan de slag gaan zullen ze ook begeleiding en ondersteuning ontvangen van Gors.

Participeren is het doel
De samenwerking tussen ZB en Gors valt onder dagbesteding. De doelstelling van dagbesteding is om deelnemers de mogelijkheid te bieden om vakvaardigheden te ontwikkelen en zo hun zelfredzaamheid te bevorderen. De maatschappelijke participatie en de arbeidsparticipatie worden groter: de deelnemers kunnen uiteindelijk een actieve bijdrage en leveren en hiervoor waardering ontvangen.

Over Gors
Gors biedt mensgerichte ondersteuning aan huis en op diverse locaties in Zeeland. Gors biedt zorg en ondersteuning bij wonen, werken, leren, dagactiviteiten en vrijetijdsbestedingen aan meer dan 800 kinderen, jongeren, volwassenen en senioren met een beperking. Zo kunnen zij een kwalitatief goed leven leiden dat is afgestemd op hun mogelijkheden, wensen en ambities. Meer informatie vindt u op www.gors.nl

Over ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland
ZB is de openbare Bibliotheek in Middelburg,  wetenschappelijke Bibliotheek voor Zeeland en provinciaal onderzoeksbureau op het gebied van economie, arbeidsmarkt, bevolkingssamenstelling, cultuur en welzijn. ZB is adviseur, levert diensten en ontwikkelt producten voor overheden, onderwijs, bedrijfsleven, bibliotheken, instellingen en particulieren in Zeeland. ZB biedt naast kennis, informatie, educatie en ontmoeting ook ruimte aan een diversiteit van culturele evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Meer informatie vindt u op www.dezb.nl