Torpedowerkschip Mercuur overgedragen aan SMEV

Vrijdagmorgen 1 september 2017 vond de officiële overdracht van het voormalige torpedowerkschip Hr.Ms. Mercuur door de Defensie Materieel Organisatie aan de Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen (SMEV) plaats.

Dit ging gepaard met enig ceremonieel, en diverse toespraken die werden gehouden vanaf de Houtkade in de Dokhaven in Vlissingen. De overdracht werd bijgewoond door diverse genodigden die op enigerwijze betrokken zijn geweest bij het mogelijk maken van de komst van de Mercuur (die in 1953 is gebouwd) naar Vlissingen.

Het overdragen van het voormalige torpedowerkschip en mijnenveger de Mercuur gaf de marine een dubbel gevoel van blijdschap, maar ook van verdriet. Vrijdagmorgen tekenden commandeur Ludger Brummelaar van de Koninklijke Marine en Niek Peters namens de Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen (SMEV) de papieren en was de overdracht een feit. Commandeur Brummelaar zegt nooit graag een schip vaarwel, maar is blij dat de SMEV zich over de Mercuur gaat ontfermen. Hij roemde de overlevingsdrang van het schip dat al een paar maal op de nominatie stond om gesloopt te worden. Nadat het een tijd in Scheveningen had gediend als museumschip leek het, nadat er asbest was ontdekt, de gang naar de slopershamer niet meer te kunnen ontlopen. Maar Vlissingen zag het schip graag komen.

Met veel ceremonieel werd de overdracht gevierd. Omdat de scheepsbel en het naambordje waren verdwenen werden een nieuwe bel en bordje aangeboden aan de SMEV tijdens de overdracht vrijdagmorgen. “Het schip moet uiteindelijk een leefbaar museum worden”, aldus Schout bij nacht b.d. dhr P.S. Muetstege.            

Na afloop van de toespraken kwam er om 12.05 uur een eerbetoon vanuit de lucht, een Spitfire een oude Engelse jager scheerde een aantal keren over de Mercuur heen. Ook zorgde de Reünisten Matrozen Kapel voor een muzikale ondersteuning deze dag. Met de overdracht in Vlissingen komt er een einde aan de omzwervingen die de Mercuur heeft gemaakt de afgelopen jaren.

Het volledige verslag (toespraken) is te beluisteren via deze link

Download
Overdracht Mercuur 1.mp3
MP3 Audio bestand 19.3 MB
Download
Overdracht Mercuur slot.mp3
MP3 Audio bestand 22.2 MB

Reactie schrijven

Commentaren: 0