Meesters en juffen gaan staken op 5 oktober

Leerkrachten in het basisonderwijs leggen op 5 oktober opnieuw het werk neer.

Ze eisen extra geld van de politieke partijen die in Den Haag praten over een nieuw kabinet. Volgens de actievoerders zijn de bedragen die nu de ronde doen "een doekje voor het bloeden". Op 5 oktober, de dag van de leraar, wordt de dag van het lerarentekort. Code rood, de laatste waarschuwing. Op initiatief van PO in actie kondigen de AOb en CNV Onderwijs een staking van één dag af voor leerkrachten in het PO.
Eén dag, als laatste waarschuwing aan Rutte III. Er ligt nog geen regeerakkoord en wij maken 5 oktober massaal duidelijk dat er in dat akkoord snel een betekenisvolle eerste stap gezet moet worden om de salarissen te verhogen.

Werkdruk moet omlaag
PO in actie eist samen met het PO front geld voor een eerlijk en rechtvaardig salaris voor leerkrachten in het PO dat vergelijkbaar is met dat van leerkrachten in het VO. Hiervoor is 900 miljoen euro nodig. De leraren legden in juni al een uur het werk neer; ditmaal gaan ze een hele dag staken. Ze willen extra geld om het verschil in beloning tussen leraren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs kleiner te maken. Ook willen ze dat er meer leraren aangenomen worden, zodat de werkdruk omlaag gaat. Volgens Thijs Roovers van de actiegroep PO in Actie is de actiebereidheid sinds juni alleen maar groter geworden "Er zijn leden die zeggen: laten we de scholen een week dichtgooien. We hebben er geen vertrouwen in dat er in een nieuw regeerakkoord voldoende geld wordt uitgetrokken".

PO in actie
Een eerlijk salaris en minder werkdruk dus. Daar gaan we voor staken. PO in actie roept haar leden op om massaal gehoor te geven aan de oproep. Iedereen is lid van PO in actie geworden met persoonlijke motieven, maar ook met oog voor het grotere belang. 1 op de 4 collega’s thuis met een burn-out, een salaris dat niet kan concurreren met dat van het VO (laat staan met de markt), weinig nieuwe aanwas via de Pabo, goede leerkrachten die in groten getale hun heil elders zoeken. Hierdoor stevenen we af op een tekort van ongekende proporties. Staak, ook al ben je geen lid van een bond en kost het je een dag loon.

Schouder aan schouder
Wij, de kopgroep, zijn onafhankelijk en dus geen lid van een vakbond, maar we hebben dat er graag voor over. Vanwege onze persoonlijke motieven én het grotere belang. Nu is het moment om als trotse beroepsgroep schouder aan schouder, solidair te zijn om politiek Den Haag te laten zien dat we er Klaar Mee Zijn! We roepen jullie op om hierover het gesprek aan te gaan in je team om er zo, met elkaar, voor te zorgen dat 5 oktober alle scholen dicht gaan!

Website: PO in Actie

Lees ook: Prikacties in het basisonderwijs