Hoe duurzaam is jouw burgerinitiatief?

Op dinsdag 3 oktober 2017 organiseert ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland een Kenniscafé van 16.00 tot 18.00 uur in Wijkcentrum De Burgerij  aan de Van Hogendorpweg 58a in Vlissingen. Kenniscafés zijn korte bijeenkomsten met prikkelende inleidingen over actuele, steeds wisselende onderwerpen die met veranderingen in de bevolkingssamenstelling te maken hebben.

Thema
Hoe duurzaam is uw burgerinitiatief? Steeds vaker nemen burgers het heft in handen om een actieve rol te spelen in hun dorp of wijk bij het in stand houden van voorzieningen of het opstarten van nieuwe initiatieven, of het nu om een energie- of zorgcoöperatie gaat, een lokale bibliotheekvestiging of een buurtsuper. Deze initiatieven worden vaak toegejuicht door de lokale overheden, maar hoe duurzaam zijn ze eigenlijk? Hoe slagen de initiatiefnemers erin om de continuïteit van hun initiatief te waarborgen? Wie heeft hierin welke rol en hoe vinden partijen elkaar? Hierover gaan we deze middag met elkaar in gesprek.

Sprekers
Dr. Ingmar van Meerkerk, universitair docent bij de afdeling Bestuurskunde en Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam presenteert de resultaten van zijn onderzoek naar de duurzaamheid en prestaties van burgerinitiatieven. Wim Meulmeester van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, een adviseursnetwerk dat zich inzet om sociale initiatieven in Nederland een stap verder te helpen, vertelt op welke wijze zij bij het begeleiden van sociale initiatieven aandacht besteden aan duurzaamheid.

De toegang is gratis.

Reactie schrijven

Commentaren: 0