Themadag Splinter “armoede en sociale uitsluiting” in Zeeland

De stichting Splinter Zeeland komt op voor en behartigt de belangen van mensen met een minimuminkomen in de Provincie Zeeland.

Splinter pleit voor de erkenning van armoede en sociale uitsluiting als maatschappelijk probleem én voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een Zeeuws brede aanpak hiervan c.q. ondersteuning van mensen met een minimuminkomen in de provincie Zeeland. Op woensdag 25 oktober organiseert de stichting een themadag: “bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in Zeeland”, in Vlissingen. Splinter stimuleert daartoe gemeenten en organisaties/instellingen om actief beleid te voeren en maatregelen, producten en/of diensten te ontwikkelen en beschikbaar te stellen én om zo goed mogelijk onderling samen te werken bij het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting in Zeeland.

Sprekers Themadag en Workshops
Tijdens de Themadag die plaats zal vinden via de locatie Orionis Walcheren in Vlissingen, zullen een aantal sprekers aan het woord komen, Lian Colijn (mentorschap zeeland), Marleen van der Maas ( gemeenten de bevelanden), Ronald en Mariska ( ervaringsdeskundigen), Dineke Bart ( dina schrijft). Ook worden er deze dag een aantal workshops georganiseerd die u kunt bezoeken. Alpha Scholengroep, Onderwijs en kinderen in armoede (zeeuws pact), loopbaanbegeleiding en budgetteren. De dagvoorzitter is Bert van Leerdam.

Zeeuws Pact
Trots mogen we in Zeeland zijn op het Zeeuws Pact. Dit pact beoogt een Zeeuws brede aanpak van het Kindpakket: een  samenhangend pakket van initiatieven en regelingen voor ondersteuning van kinderen in Zeeland die geconfronteerd worden met (de gevolgen van) armoede. Op initiatief van Splinter is het Zeeuws Pact in 2015, in het bijzijn van de Nationale Kinderombudsman Marc Dullaert, door alle Zeeuwse gemeenten en diverse organisaties/instellingen ondertekent en in 2016 hebben zich hierbij nieuwe organisaties/instellingen aangesloten.

Video

Website

Download
25 oktober Uitnodiging Splinter Zeeland
Adobe Acrobat document 125.6 KB

Reactie schrijven

Commentaren: 0