Bezuiniging gemeentelijke accommodaties

Voor het 8e achtereenvolgende jaar leidt de Lokale Partij Vlissingen als grootste politieke partij in Vlissingen, de huidige coalitie.

Eén van de belangrijkste taken is sanering van onze enorme schulden. Dat gaat gepaard met flinke bezuinigingen die niet populair zijn, maar noodzakelijk om weer financieel gezond te worden. Vlissingen heeft momenteel 76 (!) accommodaties voor welzijn, cultuur, sport en onderwijs. Die volgens onafhankelijk onderzoek kunnen worden teruggebracht tot 16 accommodaties. Met daarbij 4 nieuwe, vervangende, accommodaties kan het gebruik door verschillende organisaties worden geoptimaliseerd. Dat levert een besparing op van ruim 1,5 miljoen euro per jaar, op exploitatie en onderhoud. De Vlissingse Sportraad, betrokken partij in het onderzoek, is enthousiast over dit voorstel.

Waakzaam
Overtollig onroerend goed kan worden verkocht, maar de Lokale Partij Vlissingen zal waakzaam blijven voor behoud van historische panden en functies die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Zoals bijvoorbeeld poppodium de Piek met de 'Hellebaardierpanden' en het Lampsingshuis, de Oranjemolen en de Kazematten met het Muzeeum.

Bron: vlissingen.nl


Reactie schrijven

Commentaren: 0