Themadag “armoede en sociale uitsluiting”

Afgelopen woensdag 25 oktober organiseerde Stichting Splinter Zeeland een themadag: “bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in Zeeland”, via de locatie Orionis Walcheren in Vlissingen.

De stichting Splinter Zeeland komt op voor en behartigt de belangen van mensen met een minimuminkomen in de Provincie Zeeland. Splinter pleit voor de erkenning van armoede en sociale uitsluiting als maatschappelijk probleem én voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een Zeeuws brede aanpak hiervan c.q. ondersteuning van mensen met een minimuminkomen.

Sprekers
Een aantal sprekers kwamen deze dag aan het woord, Lian Colijn (mentorschap zeeland), Marleen van der Maas (gemeenten de bevelanden), Ronald en Mariska ( ervaringsdeskundigen), Dineke Bart (dina schrijft). Trivo Marjanovic (RTV Vlissingen) stelde een aantal vragen aan de deelnemende partijen: de voorzitter van Splinter Zeeland Berry de Jong-Bertina en Marion de Putter-van Hecke van Kinderzwerfboek ambassadeur regio Goes. En aan het einde van deze bewogen dag werd er een samenwerkingsverband ondertekend door de GGD Zeeland en  Stichting Splinter Zeeland.  

Workshops
Ook werden deze dag een aantal workshops georganiseerd door: Alpha Scholengroep,Onderwijs en kinderen in armoede (zeeuws pact),loopbaanbegeleiding en budgetteren. Dagvoorzitter was Bert van Leerdam. 

Zeeuws Pact
Trots mogen we in Zeeland zijn op het Zeeuws Pact. Dit pact beoogt een Zeeuws brede aanpak van het Kindpakket: een  samenhangend pakket van initiatieven en regelingen voor ondersteuning van kinderen in Zeeland die geconfronteerd worden met (de gevolgen van) armoede. Op initiatief van Splinter is het Zeeuws Pact in 2015, in het bijzijn van de Nationale Kinderombudsman Marc Dullaert, door alle Zeeuwse gemeenten en diverse organisaties/instellingen ondertekent en in 2016 hebben zich hierbij nieuwe organisaties/instellingen aangesloten.

Video

Website - Kinderhulp

   

Reactie schrijven

Commentaren: 0