D66 fracties Provincie en Z4 vragen naar stand van zaken ‘bidbook’ voor Rijkssubsidie BIS

De D66-fracties van de gemeenten Terneuzen, Vlissingen, Middelburg en Goes (Z4) kijken met belangstelling uit naar de initiatieven die er in het kader van de aanvraag voor een cultuursubsidie BIS zijn genomen door Gedeputeerde De Reu.

De Reu liet in de Provinciale Staten van 10 november jl. en via de pers weten dat er achter de schermen volop gewerkt wordt aan een ‘bidbook’ van de vier grootste Zeeuwse gemeenten. De Provincie speelt een coördinerende rol in de realisatie ervan. De landelijke raad heeft laten doorschemeren dat er meer oog is voor de regio bij het toekennen van de Culturele Basisinfrastructuur subsidie. D66 zit als cultuurpartij nu op het vinkentouw, omdat die bijdrage van het Rijk zeer welkom is in Zeeland. “Het aantonen van ‘stedelijke aantrekkelijkheid’ is daarin wel een zwaarwegende factor!,” benadrukt D66 Zeeland fractievoorzitter Ton Veraart.

De fracties van Terneuzen, Goes, Vlissingen en Middelburg dienden om die reden gisteren en vandaag vragen in over de voortgang van het ‘bidbook’. Ze willen van hun B&W’s graag het volgende weten:

1)  Hoe staat het College van B en W tegenover deze culturele samenwerking van de Z4 met de Provincie Zeeland?
2) Wat is er al gedaan door onze gemeente voor dit bidbook?
3) Welke culturele projecten zijn er op dit gebied geschikt voor het bidbook in onze gemeente?
4) Hoe verloopt het verdere proces van het opstellen van het gezamenlijke bidbook?
5) Wordt onze gemeenteraad ook nog betrokken bij dit bidbook?

De fracties verwachten op korte termijn een antwoord. Het ‘bidbook’ is volgens de toelichting van de Gedeputeerde namelijk al in concept beschikbaar.


Reactie schrijven

Commentaren: 0