Aanvullende zorgverzekering verdwijnt mogelijk

Opnieuw rumoer met betrekking tot en de ontwikkeling van de zorgverzekering in Nederland, onlangs werd het eigen risico en de hoogte van de zorgpremie ter discussie gesteld.

Nu dreigt ook de aanvullende zorgverzekering in de toekomst te verdwijnen. De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt dat de aanvullende zorg op termijn dreigt te verdwijnen. In dat geval bestaat de kans dat bepaalde zorg dan niet langer tegen een redelijk bedrag verzekerbaar is. Daardoor bestaat de kans dat de tandarts of de fysiotherapeut niet langer te verzekeren is voor een acceptabel bedrag, waardoor de toegankelijkheid van bepaalde zorg in het gedrang komt.

Toekomstgerichter
DNB dringt bij er de branche op aan om naar manieren te kijken om het bedrijfsmodel van de verzekeraars toekomstgerichter te maken. Nu nemen veel Nederlander alleen nog een aanvullende polis als zij verwachten van die extra zorg gebruik te maken. Sommige polissen zijn daardoor nu al verlieslatend voor verzekeraars. Die verkleinen vervolgens de dekking of passen een andere medische selectie toe.

Vergrijzing
Vier op de 5 mensen hebben een aanvullende verzekering en steeds meer verzekerden kiezen voor een hoger eigen risico om hun persoonlijke verzekeringslasten te drukken. Eén van de manieren om het bedrijfsmodel toekomstbestendiger te maken kan volgens DNB zijn om meerjarige aanvullende verzekeringen aan te bieden. Door de vergrijzing gaan de zorgkosten de komende jaren naar verwachting flink stijgen en DNB geeft aan dat dit om scherpe keuzes vraagt.

Vertraging in declaraties
Zorgverzekeraars blijken het daarnaast moeilijk te vinden om hun inkomsten en uitgaven in te schatten. Onder andere doordat ziekenhuizen declaraties traag indienen. Bij de verzekeraars kunnen schadejaren soms pas met een vertraging van 2 tot 3 jaar worden afgerekend. DNB pleit ervoor dat dit proces sneller plaatsvindt. Ook benadrukt DNB dat de gereguleerde marktwerking waarbinnen zorgverzekeraars opereren wringt. Hierdoor mogen de verzekeraars geen winst uitkeren aan investeerders, wat het volgens DNB lastiger voor hen maakt om kapitaal van buiten aan te trekken.

Reacties zorgverzekeraars
De grote zorgverzekeraars CZ en Menzis vinden dat het systeem met de aanvullende zorgverzekering inderdaad tegen het licht gehouden moet worden. Nu komt het voor dat mensen zich specifiek voor een ingreep verzekeren en het jaar erop weer opzeggen. Dan is dat uiteindelijk “niet betaalbaar”, geeft CZ aan. Het wordt dan meer een ‘shoppersdekking’ vindt CZ. Menzis vindt de keuzevrijheid die verzekerden genieten goed, maar tegelijk leidt het systeem volgens hen er toe dat verzekeraars minder geld beschikbaar hebben voor vergoedingen voor bepaalde behandelingen.

VGZ
Zorgverzekeraar VGZ kan zich juist niet vinden in de analyse van DNB. Volgens deze verzekeraar, die naar eigen zeggen een kwart van alle zorgpolissen verstrekt, zijn de conclusies van DNB voorbarig. “Dit levert onnodig onrust op bij onze klanten. Wij hebben regelmatig contact met DNB. We zullen ze dan ook vragen waar deze analyse vandaan komt,” aldus de zegsman. Zorgverzekeraars Nederland laat een inhoudelijke reactie op het DNB-rapport over aan de individuele leden.

Video

Reactie schrijven

Commentaren: 0