Art 34 vragen van D66 Vlissingen inzake leefstraten

D66 Vlissingen heeft, naar aanleiding van recente artikelen in de pers met betrekking tot leefstraten in de gemeente Utrecht, enkele vragen in het kader van artikel 34 van het Reglement van Orde aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vlissingen.

Een Leefstraat is een auto- en fietsloze straat. De precieze invulling kan verschillen per stad en straat en kan bijvoorbeeld ook speelplekken en/of
Foto: gemeente Utrecht
zelfgemaakte meubels bevatten. De Leefstraat is een experiment dat onder andere in Gent, Haarlem en Utrecht succesvol is geweest. Het doel van de Leefstraat is meer contact in de buurt en een sterker buurtgevoel. Dit initiatief sluit naadloos aan bij de participatiesamenleving. Een Leefstraat vraagt om co-creatie tussen bewoners en bestuur (soms bijvoorbeeld ook aangevuld met organisaties en bedrijven) en om heldere communicatie.

Vragen aan het college
•In welke mate is het college bekend met het begrip ‘Leefstraat’?
•Is het College het met D66 Vlissingen eens dat Leefstraten goed passen binnen de participatiesamenleving en dat de mogelijkheden voor Leefstraten in Vlissingen dus verder onderzocht moeten worden?
•Kan het College aangeven hoe zij kansen en mogelijkheden voor Leefstraten in Vlissingen verder gaat onderzoeken?
•Welke rol ziet het College voor de gemeente Vlissingen in de co-creatie bij het ontstaan van Leefstraten en in de communicatie naar bewoners?
•Welke randvoorwaarden zou het College willen stellen aan de ontwikkeling van Leefstraten in de gemeente Vlissingen?

Reactie schrijven

Commentaren: 2
 • #1

  Alex Soplantila (vrijdag, 05 januari 2018 17:18)

  Leuk idee .... van die leefstraten.
  Als we toch bezig zijn met de pilots Leefbaarheid (eerste wijkplannen worden deze maand gepresenteerd), dan zou je zo'n leefstraat ergens kunnen uitproberen in Vlissingen.
  Ik verwacht echter nog een heleboel ideeën van de heren E. De Serrano en J. Keymel straks in die nieuwe wijkplannen van Paauwenburg en Bossenburgh.
  Andere wijken zullen hierna aan de beurt zijn om te werken aan hun wijkplannen.
  Zo’n leefstraat kun je m.i. ook lanceren bij de Buitenspeeldag (juni) of bij de Burendag (september).
  Of bij het organiseren van een buurtactiviteit tijdens Koningsdag? Etc.
  Of in het kader van de duurzaamheid, de milieudag? Of tijdens de rommelroutes die we tegenwoordig hebben hier en daar.
  Genoeg mogelijkheden om de leefstraat vorm te geven.

  Nogmaals passend binnen het beleid van Leefbaarheid, waar de overheid een stap terugdoet en ruimte creëert voor de buurtbewoners.
  Zie hiervoor de aangenomen “Visie op Leefbaarheid” (aangenomen 21 juli 2016) door de Vlissingse gemeenteraad.

 • #2

  Jaap (zaterdag, 06 januari 2018 07:34)

  Denk dat het een goed idee is, en ben het helemaal eens met Alex!