Vlissingen start campagne ‘Afval apart’ gewoon doen!

De gemeente Vlissingen wil de hoeveelheid restafval de komende jaren verder terugbrengen.

Via de campagne 'Afval apart, gewoon doen!' roept de gemeente op om extra aandacht te besteden aan het scheiden van afval. In november zijn de eerste proeven met het gescheiden inzamelen van afval gestart. De hoeveelheid restafval in Vlissingen moet de komende jaren omlaag. Op dit moment verdwijnt er per persoon gemiddeld nog 291 kilo per jaar in de grijze container of in de grijze zak. Goed afval scheiden is belangrijk. Hoe minder restafval in de verbrandingsoven verdwijnt, hoe minder waardevolle grondstoffen er verloren gaan. Want uw afval is geen afval, maar een nieuwe grondstof. Met de campagne 'Afval apart, gewoon doen!' laat de gemeente haar inwoners zien dat goed afval scheiden helemaal niet moeilijk is.

Via de campagne ‘Afval apart, gewoon doen!’ laat de gemeente haar inwoners zien dat goed afval scheiden helemaal niet moeilijk is. Op 6 juli 2017 trapte wethouder Josephine Elliott de campagne officieel af. Goed afval scheiden is belangrijk. Met ingang van 23 januari 2018 gaat de campagne van start in de gemeente Vlissingen.

Proeven afvalinzameling 2017-2018
De gemeente Vlissingen benadrukt het belang van het op de juiste wijze scheiden van afval. Alle gemeenten in Nederland werken eraan om bijvoorbeeld het huishoudelijk restafval flink te verminderen van 339 kg (in 2014) naar 100 kg per inwoner vanaf 2020. Ook in Vlissingen willen we toe naar minder restafval. Vanaf eind 2017 voert de gemeente verschillende proeven uit in diverse wijken, om afval zo efficiënt mogelijk in te zamelen.

Video

Website gemeente Vlissingen

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0