Heffing statiegeld op blikjes en plastic flesjes

Steeds meer Nederlandse gemeenten sluiten zich aan bij de statiegeld-alliantie van Recycling Netwerk Benelux, meldt Trouw en NOS.

Het initiatief is in het leven geroepen om het heffen van statiegeld uit te breiden naar kleine plastic flessen en blikjes. Bijna dertig gemeenten en een waterschap hebben zich sinds eind november 2017 aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Die pleit ervoor om de heffing op flessen uit te breiden met petflessen en blikjes om zo zwerfvuil te bestrijden.

Debat Tweede Kamer
Op 15 maart 2018 debatteert de Tweede Kamer over het statiegeld op blikjes en plastic flesjes. Jaarlijks belanden in Nederland naar schatting 50 tot 100 miljoen plastic flesjes en 100 tot 160 miljoen blikjes op straat of in de vuilnisbak. Volgens onderzoeksbureau CE Delft kan met een statiegeldsysteem een reductie van 70 tot 90 procent van de weggegooide blikjes en flesjes worden bereikt.

Breder draagvlak door bundeling
Voorlopig einddoel van de Statiegeldalliantie is dat de Tweede Kamer in maart tot uitbreiding van het statiegeld besluit. Behalve gemeenten hebben zich ook talloze milieu-organisaties, de Consumentenbond en een waterschap (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) bij het initiatief  aangesloten. Zoete: ‘Veel initiatiefnemers die uitbreiding van statiegeld nastreefden, opereerden nogal  geïsoleerd. Daardoor bleef de impact van hun inspanningen bescheiden. Door de bundeling ontstaat er nu een veel breder draagvlak.’

Kosten nog onduidelijk
Afgelopen najaar kwam het Centraal Planbureau (CPB) al met het advies om het statiegeldsysteem uit te breiden. Dat zou vermindering van zwerfafval leiden en daarmee tot reductie van de plasticsoep in de zee. Kunststof zwerfafval bestaat voor ruim 90 procent uit verpakkingen. Of de baten van het extra statiegeld uiteindelijk zullen opwegen tegen de kosten is volgens het CPB niet onderzocht.

Investering supermarkten
De kosten van de inzameling variëren van enkele tientallen miljoenen euro's tot 100 miljoen euro. Zo zullen supermarkten extra moeten investeren in inname-apparaten. Op basis van zes Europese landen waar al een inzamelsysteem bestaat, is ingeschat dat het aantal apparaten met 66 tot 200 procent moet toenemen, aldus CE. Met het heffen van statiegeld op kleine flesjes en blikjes neemt de hoeveelheid zwerfafval met 70 tot 90 procent af, becijferde onderzoeksbureau CE Delft eerder. De levensmiddelenindustrie en supermarkten noemen dat onderzoek onbetrouwbaar en zien (op Aldi en Lidl na) meer in vrijwillige inzameling.

In maart wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het heffen van statiegeld op kleine flesjes en blikjes.

Reactie schrijven

Commentaren: 0