Partijen ondertekenen overeenkomst vroegsignalering huurschulden

Gemeente Vlissingen gaat in samenwerking met woningcorporatie L’escaut, Orionis Walcheren en Porthos inzetten op vroegsignalering van huurschulden.

Het doel van de aanpak is schuldenproblematiek in een vroegtijdig stadium samen aan te pakken, waardoor wordt voorkomen dat schulden teveel oplopen. De betrokken organisaties willen hiermee voorkomen dat het voor bewoners zover komt dat schuldsanering of uithuisplaatsing nodig is.
Op de foto, van links naar rechts: de heer R. de Ridder (l'escaut), wethouder
S. Stroosnijder, de heer H. Feenstra (Orionis Walcheren) en wethouder
A. Vader.


Samenwerking
De partijen hebben afspraken over de vroegsignalering, die zijn vastgelegd in een overeenkomst die op 25 januari 2018 is ondertekend. In eerste instantie wordt de aanpak ingezet voor een periode van 2 jaar. Half september 2019 worden de resultaten van deze samenwerking gepresenteerd.

Reactie schrijven

Commentaren: 0