Documentaire restauratie van torpedowerkschip Hr.Ms. Mercuur

RTV Vlissingen gaat in 2018 een documentaire maken over de restauratie van het torpedowerkschip de Hr.MS. Mercuur.

De eerste opnamen zijn in januari 2018 van start gegaan in samenwerking met Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen (SMEV).   Het in 1953 gebouwde schip ligt afgemeerd aan de Houtkade in Vlissingen. Vrijwilligers gaan de komende tijd het schip toegankelijk maken voor het publiek. De Vlissinger Louis Menig (67) is een van hen. “Dat gaat waarschijnlijk nog zo’n zes maanden duren.” Hij heeft nog gevaren op het schip. Hij hoopt dat er straks duizenden bezoekers per jaar naar het schip komen kijken zodat ze een idee krijgen hoe het leven aan boord was.

Overdracht
1 september 2017 vond de officiële overdracht van het voormalige torpedowerkschip Hr.Ms. Mercuur door de Defensie Materieel Organisatie aan de Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen (SMEV) plaats. Nadat het een tijd in Scheveningen had gediend als museumschip leek het, nadat er asbest was ontdekt, de gang naar de slopershamer niet meer te kunnen ontlopen.

Samenwerking
Maar Vlissingen zag het schip graag komen. Diverse instituten en bedrijven hebben zich bereid verklaard het project, als partner of anderszins, te ondersteunen. Zo is er contact met het MuZEEum, de Zonnetrein, de Verbandkamer en Damen Shipyards om samen te werken aan dit ambitieuze project.

RTV Vlissingen
De lokale (internetzender) voor Vlissingen RTV Vlissingen, gaat de komende tijd de werkzaamheden vast leggen en documenteren.

Website Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen    

Reactie schrijven

Commentaren: 0