D66 Vlissingen stelt vragen over stemgerechtigde expats

D66 Vlissingen heeft het college vragen gesteld over stemgerechtigde expats in Vlissingen.

Een expat is iemand die tijdelijk in een land werkt met een andere cultuur dan waar hij of zij in is opgegroeid. Onder expats verstaan we meestal hoogopgeleide mensen. Het verblijf in het buitenland kan permanent zijn, maar is over het algemeen tijdelijk. Expats worden vaak door hun werk naar het buitenland gezonden. D66 Vlissingen heeft, naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart enkele vragen in het kader van artikel 34 van het Reglement van Orde aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Iedereen van 18 jaar of ouder die in Nederland als woonachtig ingeschreven staat en die: (a) staatsburger is van een lidstaat van de EU of (b) langer dan 5 jaar in Nederland woont is stemgerechtigd bij de gemeenteraadverkiezingen. Aanvullende registratie als kiezer is niet nodig; wanneer je ingeschreven staat in de basisregistratie personen krijgt automatisch een stempas thuisgestuurd. Goede communicatie over de stempas en de verkiezingen met expats is volgens D66 Vlissingen gewenst. En heeft naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart enkele vragen in het kader van artikel 34 van het Reglement van Orde aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Download
Vragen aan het college.pdf
Adobe Acrobat document 9.3 KB

Reactie schrijven

Commentaren: 0