Watersnoodramp 65 jaar geleden 1953 – 2018

Zeeland en delen van Zuid-Holland en Noord-Brabant werden 65 jaar geleden getroffen door de grootste Nederlandse natuurramp van de twintigste eeuw.

Door een combinatie van noordwesterstorm en springtij braken 1 februari 1953 de dijken door en kwamen 1836 mensen om het leven. De Watersnoodramp was de aanleiding voor het bouwen van de Deltawerken, waardoor de kans op overstromingen flink is afgenomen. Tijdens de storm van 1953 werd in Vlissingen een waterstand van 4,55 meter boven NAP bereikt. Zo’n hoge waterstand is daarna niet meer voorgekomen. De hoogste stand sinds het openen van de Oosterscheldekering in 1986 bedraagt 3,99 meter boven NAP.

In totaal zijn 1836 mensen om het leven gekomen
Onheilspellend zagen de weerkaarten er zaterdagavond 31 januari 1953 uit en het werd steeds erger. Zo ernstig dat de dienstdoende meteorologen van het KNMI zeer bezorgd waren over het naderende gevaar en alles op alles zetten om hun dramatische waarschuwingen bij de bedreigde mensen te krijgen. Om middernacht klonk echter het Wilhelmus door de ether. In die tijd waren er nog geen nachtuitzendingen en verwoede pogingen van oud-weerdienstleider dr. K.R. Postma en collega-meteoroloog dr. H. Bijvoet om een van de twee Hilversumse radiozenders bij wijze van uitzondering in de lucht te houden mochten niet baten. "Die mogelijkheid werd ons die nacht ontnomen en dat gaf in de weerkamer een ontzettend gevoel van onmacht." vertelde Postma journalist Kees Slager voor zijn boek De ramp.

Zwaarste storm
In de Zeeuwse wateren bereikte de storm rond 22 uur zijn hoogtepunt, waarna IJmuiden 's nachts om 1 uur de zwaarste storm meldde en Den Helder om 4 uur. Daardoor lag ook het tijdstip van maximale opstuwing in het noorden later dan in het zuidwesten. Water loopt gemiddeld tweeëneenhalf uur achter op de wind, zodat Vlissingen rond middernacht met de grootste opwaaiing te maken kreeg, zo'n 3.10 meter boven normaal op basis van de tevoren berekende getijkromme. De waterstand bereikt echter pas zijn hoogste stand rond astronomisch hoogwater en dat was die nacht om 3.24 uur. De opwaaiing was toen al iets minder geworden maar storm en springtij leverde bij Vlissingen rond dat tijdstip een hoogste waterstand van 4.55 meter boven NAP op. Veel dijken konden dit niet meer aan en op zeker negentig plaatsen in het zuidwesten van ons land begaven de dijken het en voltrok zich de ramp.

Video beelden

Reactie schrijven

Commentaren: 0