Kinderdirecteur MuZEEum neemt oorkonde in ontvangst

Vrijdagmiddag werd de eerste kinderdirecteur van het MuZEEum Bo Hoogesteger officieel in de Pronkzaal ontvangen, en ontving ze uit handen van Michiel de Ruyter een oorkonde.

Van Onno Bakker, directeur van het MuZEEum, kreeg Bo onder andere een werkboek waarin ze al haar bevindingen en plannen kan schrijven. Eén van haar plannen, het plaatsen van een ideeënbus, zal sowieso worden gerealiseerd. Bo werd 30 januari 2018 verkozen tot kinderdirecteur van het Zeeuws maritiem muZEEum, en vrijdag werd dit bekrachtigd met een officiële handeling zoals de uitreiking van de oorkonde. Bo Hoogesteger is tot de zomer kinderdirecteur van het MuZEEum daarna zal er een nieuwe kandidaat worden verkozen.

Lees ook - Bo Hoogesteger kinderdirecteur muZEEum

Reactie schrijven

Commentaren: 0