Geen ongesorteerd afval meer via de milieustraat

De vuilniszak met ongesorteerd afval mag niet meer worden afgeleverd op de milieustraat. Dat geldt voor alle 13 milieustraten in Zeeland.

De grijze vuilniszak hoort in de grijze afvalcontainer of in de verzamelcontainer in de wijk. Hiermee ondersteunt de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) het gemeentelijk beleid voor afvalscheiding.

Veel Zeeuwse gemeenten hebben hun afvalbeleid aangepast en streven naar betere afvalscheiding. Daar hoort afvalscheiding op de milieustraten ook bij.
De ZRD is exploitant van de Zeeuwse milieustraten en zal in opdracht van de Zeeuwse gemeenten strenger toezien op de naleving van deze acceptatievoorwaarde.

Afvalscheiding
Alleen wat na afvalscheiding overblijft, mag via de grijze afvalcontainer worden aangeboden bij de huis-aan-huis inzameling die in iedere gemeente plaatsvindt. In de acceptatievoorwaarden van de Zeeuwse milieustraten is opgenomen dat huishoudelijk afval gescheiden moet worden aangeleverd. Tot nu toe werden vuilniszakken soms ook geaccepteerd bij het brandbaar restafval. Dat is niet meer toegestaan.

Vermindering restafval
De Zeeuwse gemeenten streven naar vermindering van de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar. Nu wordt nog ongeveer 250 kilogram restafval per inwoner per jaar weggegooid. Bedoeling is dat dit afneemt tot nog slechts 100 kilogram restafval per inwoner per jaar in 2020. Om dat te bereiken is betere afvalscheiding noodzakelijk.

Reactie schrijven

Commentaren: 0