Aantal leerlingen dat thuiszit daalt niet!

Uit een brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs aan de Tweede Kamer van februari jl. blijkt dat vorig schooljaar het aantal kinderen dat langer dan 3 maanden thuiszit zonder passend onderwijs of zorg, niet is gedaald.

Oorzaken kunnen zijn o.a. psychische of fysieke problemen, problemen met ouders, hoogbegaafdheid of pestproblematiek. Het is de bedoeling dat scholen, gemeenten en hulpverleners samen een oplossing zoeken, maar dat lukt niet altijd.De Wet op Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 van kracht. Deze wet behelst dat iedere leerling op de best passende plaats onderwijs krijgt. De leerling met een extra zorgvraag blijkt nog regelmatig te moeten wachten op een passende plek. Het thuiszitterspact getekend op 13 juni 2016 maar de effecten zijn nog niet concreet. Iedere leerling telt. Iedere leerling heeft recht op onderwijs. In 2020 mag geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszitten zonder passend onderwijsaanbod.

Vlissingen is een stad waar ieder kind gezien moet worden. In onderwijs en zorg. Daarom stelt D66 Vlissingen de volgende vragen aan college van burgemeester en wethouders van Vlissingen.

Video


Download
Vragen aan college van burgemeester en w
Adobe Acrobat document 8.8 KB

Reactie schrijven

Commentaren: 0