Leegloop dreigt door verhuizing mariniers van Doorn naar Vlissingen

De verhuizing van mariniers van Doorn naar Vlissingen veroorzaakt een leegloop bij het Korps Mariniers.

Daar waarschuwt de Vakbond voor Burger en Militair
defensiepersoneel (VBM) voor. Volgens de bond geeft het merendeel van de mariniers uit Doorn aan te zullen vertrekken als de huidige plannen doorgaan. Vakbond VBM sluit zich daarmee aan bij de kritiek van de vakbond Algemene Federatie van Militair en Burger Personeel (AFMP). Beide bonden zijn het niet eens met de huidige gang van zaken. Het merendeel van de mariniers dat momenteel is geplaatst in Doorn, geeft aan niet mee te verhuizen naar de nog te bouwen marinierskazerne in Vlissingen. De VBM krijgt steeds vaker meldingen die dit beeld bevestigen.

De mariniers hebben massaal geen trek in een plaatsing in Vlissingen. De bereidheid om naar Zeeland te verhuizen is gering. De woonomgeving speelt daarbij een rol (weinig werkgelegenheid voor de partners), maar met name de dislocatie stuit op bezwaren. Ook Den Helder/Texel blijft in de toekomst een belangrijke plaatsing voor mariniers. Wie in Vlissingen of omgeving gaat wonen, heeft dan per definitie een onaantrekkelijke reisafstand. Dat probleem klemt te meer omdat militairen elke drie jaar een andere functie en daarmee ook vaak een andere plaatsing krijgen. Er zijn nog meer argumenten, samenhangend met de voorgenomen verhuizing, om het Korps te verlaten en te kiezen voor een burgerbaan of andere militaire functie in de krijgsmacht. Zo is zeer onduidelijk of de nog op te leveren kazerne in Vlissingen gaat voldoen aan de belangrijkste eisen van het personeel.

Vlissingen
De kazerne in Doorn moet sluiten omdat die te klein is geworden. Er wordt daarom een nieuwe kazerne gebouwd, maar de locatie daarvan - Vlissingen - roept weerstand op bij de mariniers.Vlissingen ligt minder centraal en is daarom lastiger te bereizen voor de mariniers. Met het hele gezin naar Zeeland verhuizen zien veel mariniers niet zitten. Zij maken zich bijvoorbeeld zorgen of hun partner wel een baan kan vinden. Ook is de afstand naar de andere kazerne in Den Helder te groot volgens de mariniers. Videobeelden RTV Utrecht

Lees het hele artikel via - www.vbm.info

Reactie schrijven

Commentaren: 0