50Plus Vlissingen dienstbaar zijn aan de gemeenschap

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart 2018 worden gehouden, heeft RTV Vlissingen een aantal lijsttrekkers van de politieke partijen in Vlissingen uitgenodigd om hun verkiezingsprogramma te presenteren.

En deze keer is dat 50Plus met lijsttrekker Rens Reijnierse. Na een korte inleiding kon de lijsttrekker zijn partijprogramma in 2 minuten presenteren aan de kijker. Daarna werd kort ingegaan op de speerpunten uit het partij programma in 5 minuten. Daarna gingen we in de overige tijd meer en uitgebreider in op enkele onderwerpen die gespreksleider Trivo Marjanovic voorlegde aan Rens Reijnierse.

Partijprogramma in 2 minuten
Eén van de vragen was: waarom op 50plus stemmen? Rens Reijnierse beantwoorde deze vraag als volgt: “Ruim de helft van de bevolking in Vlissingen is al daadwerkelijk boven die leeftijd van 50 en wat je kan zien is dat bij alle andere partijen dit slechts 1 van de aandachtspunten is, en bij 50plus een hoofdaandachtspunt is. Er zijn allerlei plaatsen waar ouderen het niet bepaald makkelijk hebben, en wij zullen daar de komende 4 jaar alle aandacht voor vragen en zorgen dat de ouderen wat dat betreft op de kaart komen te staan. Dan praat je ook over dingen zoals achterblijven van inkomen al jaren lang zien mensen in de pensioengerechtigde leeftijd dat hun pensioenen niet geïndexeerd worden, dat is eigenlijk allemaal flauwekul, dat zou namelijk wel kunnen”.

50Plus doet mee in 20 gemeentes
“Je ziet dat landelijk gezien 50Plus een aardige partij aan het worden is en je ziet ook dat 50Plus overal vertegenwoordigd is. En we gaan nu een poging doen om dat ook op gemeentelijk nivo te doen. We doen nu mee in 20 gemeentes en 1 van die gemeentes is Vlissingen. En we zullen er alles aan doen om die onbalans die er is in aandacht voor ouderen om die te herstellen en te zorgen dat er wel aandacht komt voor ouderen. En dat er wel aandacht komt voor hun specifieke  problemen want die zijn er”. Aldus Rens Reijnierse lijsttrekker 50Plus voor Vlissingen.

Dienstbaar zijn aan de gemeenschap
“In alle gevallen en alle situaties moeten we veel meer naar het individu kijken, en proberen maatwerk te leveren in de zorg in de woningbouw. En dat geld ook voor het verenigingsleven en voor het wijkcentra, je moet praten met de belanghebbende en je moet tot gezamenlijke plannen zien te komen. Je moet niet als politicus willen dat altijd jou mening prevaleert dat is niet nodig. Wij zijn dienstbaar aan de gemeenschap Vlissingen, en daar moet je weten wat de gemeenschap wil”. Aldus Kris van Wezel 2e op de lijst van 50Plus Vlissingen. 

Video 
    

Download
50PLUS Vlissingen.pdf
Adobe Acrobat document 1.1 MB

Reactie schrijven

Commentaren: 1
  • #1

    Max (maandag, 12 maart 2018 16:54)

    Ik adviseer de redactie de bijdragen eens goed na te lezen alvorens die te plaatsen. Er mankeert nog wel eens een t-tje of een w-tje. Jammer!