Huurtoeslagontvangers gaan er vanaf 2019 bijna 100 euro op achteruit

Vanaf 2019 gaan huurtoeslagontvangers door een bezuiniging een steeds groter deel van de huur helemaal zelf betalen. Dat komt omdat het kabinet de zogenaamde 'KAN-bepaling' afschaft. In 2019 gaan huurtoeslagontvangers gemiddeld 24,- meer betalen. Dit loopt op tot gemiddeld €94,- in 2022. De wetswijziging die dit moet regelen is nu openbaar voor consultatie. De huurtoeslag compenseert hurende huishoudens met een laag inkomen voor een deel voor de huur die ze betalen. Het eerste deel van de huur (de basishuur) betalen huurders helemaal zelf. Daarboven wordt een percentage van de huur gecompenseerd, afhankelijk van huishoudtype en hoogte van de huur. De basishuur gaat de komende jaren sneller stijgen.

Basishuur en normhuur 2018
De basishuur ligt in 2018 minimaal op €225,08. De precieze basishuur van een huishouden is afhankelijk van de huurprijs en het huishoudinkomen en kan dus boven dit minimum liggen. Van de basishuur staat €16,94 vast, de rest (de 'normhuur') is inkomensafhankelijk met een minimum van €208,14. Deze normhuur zal door het afschaffen van de KAN-bepaling sneller stijgen, waardoor de eigen bijdrage die huurtoeslagontvangers volledig betalen sneller stijgt. Bron: Woonbond

Reactie schrijven

Commentaren: 0