PvdA de zorg moet terug naar de mensen

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart 2018 worden gehouden, organiseerden de *KBO Vlissingen en PCOB VlissingenSouburg/Ritthem afgelopen maandagmiddag 12 maart een lijsttrekkersdebat in Ter Reede (speelhuus) in Vlissingen.

Aan dit debat namen alle politieke partijen (13) deel die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in de gemeente Vlissingen. Hoe denken de Vlissingse Politieke partijen zich sterk te maken in de bestuursperiode 2018-2022 en zich in te zetten voor het belang van deze belangrijke en grote groep senioren. Dit waren enkele vragen die gesteld werden aan de deelnemende politieke partijen die aanwezig waren tijdens het lijsttrekkersdebat via de locatie in Ter Reede. Ook thema’s zoals wonen, zorg, ontspanning, veiligheid en eenzaamheid kwamen aan de orde via dit lijsttrekkersdebat. De vragen met betrekking tot diverse thema’s en onderwerpen werden gesteld door verschillende aanwezige gespreksleiders zoals: Wim Hirdes, Jaap Koppejan en Lou Waterman.
*Katholieke Bond Ouderen

PvdA een betere stad voor het zelfde geld!
“Vlissingen is een artikel 12 gemeente, op dit moment en heel vaak wordt gezegd wij hebben geen geld. Wij (de PvdA) zijn van mening dat als het om de zorg gaat die uitspraak niet gedaan kan worden zeker niet nu blijkt dat in de afgelopen 4 jaar steeds geld over is geweest binnen de WMO. De WMO gelden zijn dus niet terecht gekomen waar ze terecht zouden moeten komen bij de mensen. Wat heeft dit college gedaan toen ze de verantwoording kregen voor de WMO en dan met name de huishoudelijke hulp hebben ze dit in 1 keer stop gezet voor 1200 mensen. De zorg moet terug naar deze mensen, de PvdA gaat in ieder geval voor de komende raadsperiode alles op alles zetten, om die zorg terug te zetten, de zorg moet terug naar de mensen die hier recht op hebben”. Aldus Frances Oreel lijsttrekker voor de PvdA Vlissingen tijdens haar betoog via het lijsttrekkersdebat.

Dit waren enkele uitspraken die tijdens het lijsttrekkersdebat werden gedaan, waar ook het aanwezige publiek kon reageren op de thema’s en onderwerpen die aan de orde kwamen deze middag. RTV Vlissingen maakte een kort verslag van deze middag in het kader van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

   
Video

Reactie schrijven

Commentaren: 0