Moeilijke toegang tot juiste zorg

Hokjesdenken speelt burger nog altijd parten bij toegang tot zorg, dit constateert Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn rapport Zorgen voor burgers.

Van Zutphen: "Dat hokjesdenken blijft de toegang tot zorg belemmeren. Instanties missen vaak nog wat burgers echt nodig hebben in hun situatie. Burgers krijgen hierdoor geen passende zorg. Dit is al veel te lang het geval, het kan en moet nu snel beter." De ombudsman ziet drie oplossingen om de door hem geanalyseerde knelpunten aan te pakken.
Foto van Nationale ombudsman Reinier van Zutphen
Overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor de zorg van burgers, werken nog steeds te veel vanuit hun eigen regels en kaders. Het ministerie van VWS gaat hiermee met betrokken instanties aan de slag.

Meer dan een jaar geleden wees de ombudsman al op knelpunten die burgers ervaren als zij voor zorg aankloppen bij de overheid. En nog altijd hoort hij regelmatig van burgers dat het hen niet of nauwelijks lukt zorg of ondersteuning voor zichzelf te regelen. Op papier lijkt het allemaal goed geregeld maar in de praktijk zijn drempels te hoog, regels te complex, en vallen mensen buiten de boot. 

Eerder concludeerden onder meer belangenorganisatie Ieder(in), het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving al dat het mensen te moeilijk wordt gemaakt om de juiste zorg te krijgen. Zo zei Ieder (in) vorig jaar al dat het systeem vol fouten zit en dat langdurig zieken en chronisch gehandicapten aanlopen tegen maandenlange procedures, niet-deskundige ambtenaren en ondoorzichtige regels.

Een greep uit de knelpunten die burgers ervaren: het is niet altijd duidelijk bij welke instantie zij hun zorgaanvraag moeten indienen, zij worden van het kastje naar de muur gestuurd. Instanties wijzen burgers niet op onafhankelijke cliëntondersteuning. Hun zorg wordt niet gecontinueerd en zij ervaren bureaucratische rompslomp zoals overbodige (her)indicaties en te veel formulieren. Van Zutphen: "Deze knelpunten zijn ingrijpend, urgent en bestaan al veel te lang. Burgers moeten terecht kunnen bij één overheid waar instanties zoveel als nodig samenwerken."

Burger centraal?
Met de invoering van het nieuwe zorgstelsel werd beloofd dat de burger centraal zou staan. De gemeenten kregen meer verantwoordelijkheden, omdat die hun inwoners beter zouden kennen en dus beter zouden weten welke zorg iemand nodig heeft. De zorg zou daardoor toegankelijker en meer op maat zijn. Volgens de ombudsman zijn de regels te ingewikkeld en ervaren burgers een bureaucratische rompslomp. Daardoor lukt het burgers vaak niet of nauwelijks om zorg voor zichzelf te regelen en vallen ze dus buiten de boot.

Reactie schrijven

Commentaren: 0