Gemeente Vlissingen presenteert coalitieakkoord "Samen zijn we Vlissingen"

De coalitiepartijen PSR, LPV, 50PLUS Vlissingen, GroenLinks, en de SP in de gemeente Vlissingen hebben afgelopen donderdagavond het definitieve concept van het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad.

De raadsleden mogen tot en met maandag 18 juni 2018 hun opmerkingen aan de coalitie kenbaar maken. De coalitiepartijen willen de komende vier jaar het dagelijkse bestuur van de gemeente Vlissingen gaan vormen. Het beoogde college van B&W zal naast de burgemeester en gemeentesecretaris/directeur bestaan uit vijf wethouders.

Wethouders
De beoogd wethouders zijn Albert Vader (PSR), John de Jonge (LPV), Rens Reijnierse (50PLUS Vlissingen), Els Verhage (GroenLinks), Sem Stroosnijder (SP). Een drietal vervult de functie parttime. De totale formatie blijft dan hetzelfde als de voorgaande collegeperiode. De coalitie bespreekt de ingediende opmerkingen en past wellicht het coalitieakkoord nog iets aan. De gemeenteraad krijgt het coalitieakkoord in zijn vergadering van donderdag 21 juni 2018 ter besluitvorming voorgelegd. Wanneer het coalitieakkoord is vastgesteld, volgt de installatie van de nieuwe wethouders en raadsleden en het afscheid van wethouder Josephine Elliott. Zij blijft deze bestuursperiode politiek actief als raadslid.

Een aantal punten uit het coalitieakkoord

Samen zijn we Vlissingen
Inspireren om Vlissingen klaar te maken voor de toekomst. Dat is de komende vier jaar de rode draad van dit college van burgemeester en wethouders. Een toekomst, waarin we elkaar helpen en ondersteunen. Waarin, als je echt niet mee kan doen, wij samen de hulp organiseren om dat wel te kunnen doen. Een plek waar het fijn is om te werken, te wonen en vooral ook om naar toe te gaan. We maken deze toekomst samen met inwoners en ondernemers.

Leefbaarheid
Wij willen een stad zijn waarin jullie alle kansen krijgen om mee te doen. In Vlissingen kun je je goed ontwikkelen en krijg je kansen. Iedereen moet zich prettig en veilig voelen in zijn eigen omgeving. Iedereen is verantwoordelijk voor een schone en leefbare straat, buurt en wijk. Daar spreken we elkaar op aan. Onderhoud van openbaar groen, straten en riolering moet in orde zijn. Nu en in de toekomst. We moeten het wel met elkaar kunnen betalen. Dus moeten we keuzes maken. De gemeente stimuleert en ondersteunt plannen die een bijdrage leveren aan langdurige verbetering van de leefbaarheid in een buurt of wijk.

Sociale samenhang
Iedereen kan in Vlissingen meedoen, heeft oog voor een ander en heeft daar baat bij. Samen zijn wij Vlissingen. Jullie hebben daarin een belangrijke rol. Samen stimuleren en inspireren wij elkaar om ervoor te zorgen dat niemand buiten de boot valt en iedereen ook echt mee kan doen.
De gemeente zorgt voor een ‘vangnet’ voor mensen die echt niet mee kunnen, maar dat wel willen. Dit mag niet leiden tot achteroverleunen. De gemeente biedt een tijdelijke oplossing en helpt zoeken naar een blijvende oplossing. Uiteindelijk moet iedereen meedoen.
Wij willen dat zorg samenhangend, toegankelijk en laagdrempelig is voor onze inwoners. En de zorg moet betaalbaar blijven. Aan de huidige onzekerheid ten aanzien van onze toegang tot zorg moet een eind komen.

Video coalitieakkoord

Download
Presentatie coalitieakkoord 14 juni 2018
Adobe Acrobat document 1.8 MB
Download
Coalitieakkoord definitief concept 14 ju
Adobe Acrobat document 739.5 KB

Reactie schrijven

Commentaren: 0