Vlissingse berg heeft een muis gebaard

Na drie maanden onderhandelen heeft de “Vlissingse berg een muis gebaard” laat Frances Oreel weten via de website van de PvdA Vlissingen.

Waarschijnlijk heeft de omstandigheid dat er met vijf uiteenlopende partijen overeenstemming moest worden bereikt geleid tot een tekst waar niemand zich een buil aan kan vallen. Het coalitieakkoord staat bol van algemeenheden. Weinig concreets. Daarbij is er niet voor alle wijken evenveel aandacht. Zo valt het hoge Souburg-gehalte wel erg op. De grote nadruk op Souburg doet bij ons een beeld oproepen van ‘rupsje nooit genoeg’. Waar zijn de andere collegepartijen om hier de juiste balans in aan te brengen? Wij vragen fatsoenlijke oplossingen voor alle inwoners in alle wijken van de gemeente Vlissingen!

Coalitieakkoord
Samen zijn we Vlissingen, maar ons bestuur moet dan wel vertellen waar het voor staat en waar het zich verantwoordelijk voor weet. Dit coalitieakkoord bevat veel mooie woorden en (loze) kreten. Een financiële onderbouwing ontbreekt volledig. Naast p.m. posten (pro memorie) schijnt het IBP (interbestuurlijke programma) een onuitputtelijke bron te zijn. Vlissingers, roept u maar en zorgt u ook maar zelf voor het geld! Zijn er consequenties voor Vlissingen, omdat het Rijk stelt ‘dat met het IBP de discussie over de door gemeenten ervaren financiële problematiek in het sociaal domein afgerond is en een streep onder het verleden gezet’? Het antwoord op die vraag moet volgens het akkoord komen uit de medewerking en samenspraak met hulp van de inwoners en de ondernemers. Dat is een armoedig uitgangspunt. Van bestuurders verwacht je initiatieven en voorzetten. Vervolgens stellen dat de raad beslist, wat natuurlijk klopt, geeft een toch wat wrang beeld.

Uitgesproken ideeën
De inwoners worden wantrouwig wanneer zij zich herinneren hoe de drie wethouders Vader, Stroosnijder en vooral De Jonge in de vorige periode uitgesproken ideeën hadden over hoe zij de zaken wilden aanpakken. Nu zouden zij plotseling geen idee meer hebben op welke manier de zaken moeten worden opgelost en gaan zij zitten wachten tot er eens iemand met een goed idee komt? Helemaal in dezelfde lijn zegt de coalitie trots te zijn op de HZ, Scaldis, CineCity, het MuZEEum, De Piek (die dankzij B&W dicht is!) en de festivals. Nu het vorige college alle subsidies vrijwel geheel heeft afgebouwd vraagt het nieuwe college aan de bewoners: ‘Zeggen jullie maar hoe het verder moet’.

Lees het hele artikel

Reactie schrijven

Commentaren: 0