Verhuizing mariniers naar Vlissingen wordt niet op pauze gezet

Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie VVD) is niet bereid om de voorbereidingen wat betreft de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen stop te zetten.

Isabelle Diks (GroenLinks) had hier om gevraagd en wilde een pauze inlassen en een heroverweging. Dit werd donderdag 21 juni bekend gemaakt in de Thorbeckezaal tijdens de vergadering van de vaste Kamercommissie van Defensie via het Algemeen overleg materieel defensie. Eerste spreker was Henk Krol van 50Plus: “het leek aanvankelijk een gelopen race, een principe besluit in 2012 het zetten van handtekeningen om de verhuizing van de marinierskazerne uit Doorn naar Vlissingen mogelijk te maken. Daarna ontstond er gemor onder de mariniers die niet bereid waren te verhuizen van Doorn naar Vlissingen.

Kabinet moet afspraken nakomen
Uiteindelijk heeft de fractie van 50Plus na alle argumenten nog eens goed te hebben overwogen, er voor gekozen achter het oorspronkelijke besluit te blijven staan. Dus wat 50plus betreft verhuizen de mariniers in 2022 naar Vlissingen. In de eerste plaats omdat we het belangrijk vinden dat het kabinet gemaakte afspraken na komt, de overheid moet zich te allen tijde als een betrouwbare partner laten zien”.

Verhuizing goedgekeurd door de Tweede Kamer
Tot nu toe is er al 36,8 miljoen euro uitgegeven aan de voorbereiding: voor het kopen en bouwrijp maken van grond, voor manuren van Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf, en voor werkzaamheden van de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen. En Visser houdt rekening met nog hogere claims als het plan nu wordt stopgezet. De  Staatssecretaris wees erop dat de Tweede Kamer in 2012 zelf de verhuizing heeft goedgekeurd. De aanbesteding aan bouwbedrijven om de nieuwe kazerne en de terreinen aan te leggen is al in volle gang. "De bedrijven die het bouwconsortium vormen, zeggen misschien 'Ik ben er wel klaar mee' als we nu een pauze inlassen", zegt Visser.
Ook wil Visser de Tweede Kamer voor het zomerreces, binnen drie weken, meer laten weten over de kosten van de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen omdat daar veel vragen over leven. Die informatie zal vanwege de grote commerciële belangen vertrouwelijk worden verstrekt aan de Kamer.

Fit for purpose
De klachten over de kwaliteit van de nieuwe marinierskazerne neemt Visser serieus. Ze wil dat de kazerne 'fit for purpose' is en zal nagaan welke wensen er leven.

Video - Korte samenvatting

Bekijk hier de volledige video via debat gemist

Reactie schrijven

Commentaren: 0