Wat verandert er per 1 juli 2018? Nieuwe wetten en regels

Zoals elk jaar gaan er met ingang van 1 juli verschillende nieuwe wetten en regels in, of gaan oude op de schop.

Daardoor kunnen er zaken veranderen op het gebied van uw persoonlijke financiën, zoals werk en inkomen, zorg en huren. Het minimumloon gaat ietsje omhoog, van 1.578 euro naar 1.594,20 bruto per maand. De uitkeringen zijn daaraan gekoppeld en stijgen dus ook wat mee. De huur gaat gemiddeld met 1,5 procent omhoog. Dat is 0,1 procentpunt meer dan de inflatie. De huurverhoging kan gevolgen hebben voor de hoogte van de huurtoeslag. Verhuurders mogen hun huren met maximaal 3,9 procent verhogen voor deze inkomensgroep. Voor huurders met een inkomen boven de 41.056 euro, mag de huur maximaal 5,4 procent opgeschroefd worden.

Energie valt duurder uit
Gas- en elektriciteitsrekeningen met variabele prijzen vallen hoger uit. De precieze stijging hangt af van de leverancier. Ongeveer de helft van de huishoudens heeft een contract met variabele tarieven. Volgens vergelijkingssite Pricewise moeten huishoudens tot 64 euro per jaar meer neertellen voor energie. En vergelijkingssite Gaslicht.com berekende dat consumenten met een contract voor onbepaalde tijd zelfs rekening moeten houden met een stijging tot 72 euro op jaarbasis. De verschillen tussen de verschillende leveranciers zijn groot. Bij Eneco gaan de kosten bij een jaarverbruik van 3.500 kilowattuur stroom en 1.500 kubieke meter gas met 64 euro omhoog. Bij Nuon is dat de helft, terwijl Essent zijn prijzen gelijk houdt.

Verkeer
Gemeenten mogen snorfietsen per 1 juli weren van een druk fietspad. Ze kunnen ervoor kiezen snorfietsers naar de rijbaan te dirigeren. Die zijn dan ook verplicht een helm te dragen. Als een gemeente snorfietsen liever op de rijbaan ziet, dan moeten ze daarvoor verkeersborden plaatsen. Dat kan wel even duren. Amsterdam lijkt daarmee als eerste aan de slag te gaan. Hoofdstedelijke snorfietsers krijgen er vanaf volgend jaar mee te maken.

Zorg
Er gaan strengere regels in voor de intensive care en de spoedeisende hulp in ziekenhuizen. Die regels, die de zorg zelf heeft opgesteld, kunnen streekziekenhuizen in de problemen brengen. Omdat artsen bijvoorbeeld niet meer tegelijk oproepbaar mogen zijn in meerdere ziekenhuizen, vrezen ze dat er gaten vallen in hun roosters. Sommige afdelingen zouden moeten sluiten.

Uitkeringen
Ook AOW'ers, bijstandsgerechtigden en WW'ers zien hun inkomen licht stijgen uitkeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon en stijgen daarom mee. Het gaat dan om uitkeringen binnen de participatiewet (bijstand), de IOAW en de IOAZ (beide voor oudere, gedeeltelijk arbeidsongeschikten), de AOW, de Anw, de Wajong, de WAO, de ziektewet (ZW) en de toeslagenwet (TW). De bijstandsuitkeringen voor gehuwden en samenwonenden stijgen naar 1.423,66 euro per maand, inclusief vakantie-uitkering. Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders is dit in totaal 996,56 euro per maand.

Internet en televisie worden iets duurder
Vrijwel alle aanbieders van internet, televisie en bellen schroeven per 1 juli hun prijzen op. Gemiddeld gaat het volgens vergelijkingssite Pricewise om een stijging van 2 tot 3 euro per maand, oftewel zo’n 20 tot 40 euro op jaarbasis. T-Mobile houdt als enige zijn prijzen op hetzelfde niveau. KPN, Ziggo en XS4ALL voeren een verhoging door die boven de huidige inflatie ligt. Bestaande klanten hebben in dat geval het recht om kosteloos hun contract op te zeggen.

Video

Reactie schrijven

Commentaren: 0