Zelfstandigen met personeel meest vermogend

Volgens onderzoek van het CBS op basis van nieuwe cijfers over vermogens hebben zelfstandigen met personeel (zmp’ers) fors meer vermogen dan werknemers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

Begin 2016 bedroeg het doorsnee vermogen van een zmp’er 217 duizend euro. Bij zzp’ers lag dit op 101 duizend euro, bij werknemers op 23 duizend euro. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over vermogens van zelfstandigen en werknemers.
Foto: Pixabay
De helft van de zmp´ers had begin 2016 minimaal 200 duizend euro aan vermogen. Van de werknemers had nog geen 20 procent een vermogen van 200 duizend euro of meer. Van de zzp´ers had 37 procent een vermogen van ten minste twee ton.

Kwart van de zzp’ers heeft geen of nauwelijks vermogen
Bij bijna een vijfde van de zmp’ers was het vermogen negatief of schommelde tussen 0 en 5 duizend euro. Bij zzp’ers was dat een kwart: 19 procent had een negatief vermogen en 5 procent had geen of maar een klein vermogen van maximaal 5 duizend euro. Onder werknemers kwam een negatief vermogen vaker voor (29 procent), evenals een klein vermogen (10 procent).

Hoogste vermogen in landbouw
Zelfstandigen met en zonder personeel die actief zijn in de landbouw, bosbouw en visserij hebben in doorsnee het grootste vermogen. Een groot deel van dat vermogen zit in de onderneming, vaak is dat de grond. Zij worden op afstand gevolgd door zelfstandigen in de financiële dienstverlening. Het laagste vermogen hebben zelfstandigen in de cultuur, recreatie en overige diensten. In de bouw zijn de verschillen in vermogen tussen zelfstandigen met en zonder personeel het grootst: in doorsnee hadden zmp’ers in die sector 241 duizend euro vermogen tegen 52 duizend euro bij zzp’ers.

Lees het volledige artikel

Bron: CBS

Reactie schrijven

Commentaren: 0