Werkzaamheden aanleg riolering Woningbouwplan 'De Broederband'

Op het voormalige Schelderterrein aan de Van Dishoeckstraat in Vlissingen heeft de gemeente Vlissingen een woningplan ontwikkeld.

De werkzaamheden zijn in volle gang, en de komende maanden zal de riolering worden aangelegd. Voor de hoek Singel en Van Dishoeckstraat heeft de gemeente het woningbouwplan 'De Broederband' ontwikkeld. Het plan omvat 21 ééngezinswoningen en 33 appartementen met parkeren op het binnenterrein, in de middeldure huursector. De ééngezinswoningen worden uitgevoerd als 'nul op de meter' woningen. Ook voor de appartementen wordt gestreefd naar energiezuinige woningen. Voor de ontwikkeling van de locatie wordt de Singel en de Verkuijl Quakkelaarstraat naar de Scheldewijk doorgetrokken.

Bouwrijp maken
De voorbereidingen voor het bouwrijp maken zijn dit jaar gestart, zoals verwijdering van nog aanwezige kabels en leidingen en het verrichten van bodemonderzoek. De start van het bouwrijp maken van de locatie is gestart in het 2e kwartaal van 2018. De planologische procedures worden in 2018 doorlopen. In het Scheldekwartier in Vlissingen verrijzen eind volgend jaar 21 eengezinswoningen en 33 appartementen in de middeldure huursector. Op de hoek van de Singel en Van Dishoeckstraat wordt het woningbouwproject De Broederband gerealiseerd, met energiezuinige woningen.

Renovatie appartementencomplex L’éscaut
Het appartementencomplex gelegen aan de Van Dishoeckstraat naast het bouwterrein aan de rechterzijde waar de woningen gebouwd zullen worden, zal de komende tijd worden opgeknapt. Aan de achterzijde zullen de aanwezige glasvliesgevels aan de gevel worden verwijderd. Ook de stalen regenwaterafvoeren zullen worden vervangen, en het vervangen van balkon en galerij hekwerken zullen worden vervangen. Ook zullen herstelwerkzaamheden worden verricht aan kozijnen (houtrot wordt verwijderd en kozijnen vervangen) het straatwerk en tegelpaden, laat Léscaut weten via een brief aan de bewoners van het complex. Het appartementen complex is inmiddels 36 jaar (1982) oud.           

Reactie schrijven

Commentaren: 0