Grote verschillen in kosten wegbrengen afval per regio

Wie steenpuin, hout of gemengd bouwafval wil inleveren, kan dat in de ene gemeente gratis doen terwijl er in een andere meer dan 100 of soms wel 200 euro per kuub voor gevraagd wordt.

De website regiocontainer.nl heeft de tarieven voor het wegbrengen van hout, steenpuin en gemengd bouwafval verzameld per gemeente en daaruit blijken niet alleen landelijk, maar ook regionaal grote onderlinge verschillen te bestaan. Regiocontainer heeft de tarieven voor alle gemeenten onderzocht en op een rij gezet.
Foto: Pixabay
Uit het onderzoek blijkt dat de Zeeuwen het hebben getroffen. De provincie Zeeland voert een uniform beleid als het gaat om het inleveren van steenpuin, hout en gemengd bouwafval. In alle gemeenten kunnen de drie onderzochte afvalstromen gratis ingeleverd worden. Overijssel blijkt dan weer de enige provincie te zijn waar alle inwoners moeten betalen. Dit is, gemiddeld gezien voor alle drie de afvalstromen, dan ook de duurste provincie.

Individueel gezien scoren vooral gemeenten uit Noord-Brabant en Limburg slecht. De top drie van duurste gemeenten wordt voor steenpuin en hout volledig bezet door gemeenten uit deze provincies. De gemeente Oosterhout staat zelfs beide keren bovenaan. Voor het inleveren van 1 m3 steenpuin mogen inwoners daar ruim 300 euro neertellen. Ter vergelijking: in het naastgelegen Breda betalen inwoners niets. Als het gaat om de duurste gemeente voor het storten van gemengd bouwafval wordt Oosterhout afgetroefd door Tilburg. De Brabantse gemeente moet voor die afvalstroom de tweede plaats delen met het Gelderse Aalten.

De verschillen per gemeente zijn enorm. Zelfs het verschil tussen naastgelegen gemeenten kan al oplopen tot 180 euro per kuub. Gemeenten vragen dus zeer uiteenlopende tarieven voor een relatief rechtlijnige dienst. De redenen achter deze verschillen zijn in het onderzoek niet meegenomen.

Meer weten over de landelijke verschillen of de tarieven van je eigen gemeente bekijken? Dat kan via deze
website.

Reactie schrijven

Commentaren: 0