Keert de verdwenen bouwvakker terug?

Uit de bouw vertrokken na het uitbreken van de kredietcrisis veel werkenden vanwege de ingezakte productie. Inmiddels is de situatie omgeslagen.

De bouwproductie is bijna terug op het oude niveau en de bedrijfstak heeft een groot tekort aan personeel. Van de meer dan 230 duizend werknemers en zelfstandigen die de bouw tussen 2008 en 2016 verlieten, keerden er tot en met dat laatste jaar 36 duizend terug. Het onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) "Keert de verdwenen bouwvakker terug?" gaat uitgebreid in op de in- en uitstroom van werkenden in de bouw tijdens en na de economische crisis.Keert de verdwenen bouwvakker weer terug? Van de meer dan 230 duizend werknemers en zelfstandigen die de bouw tussen 2008 en 2016 verlieten, keerden er tot dat laatste jaar 36 duizend terug. Meer dan 40 procent daarvan had voorafgaande aan hun terugkeer een uitkering. Van de ex-‘bouwvakkers’ die niet zijn teruggekeerd had ruim een derde de bouw ingeruild voor werk in een andere bedrijfstak. Typerend voor de bouw is het grote aandeel zelfstandigen. Dit nam gedurende de kredietcrisis verder toe. Het aantal jongeren in de bouw was in 2016 een stuk lager dan in 2008.

Ruim 15 procent van de verdwenen bouwvakkers keert terug
Standaard wordt door het CBS over werkgelegenheid naar bedrijfstak gepubliceerd vanuit de Arbeidsrekeningen, een onderdeel van de Nationale rekeningen. Deze cijfers zijn ook gebruikt in de inleiding. Om een microstudie te kunnen doen naar de komst en het vertrek van individuele personen, is gebruikt gemaakt van een iets ander werkgelegenheidsbegrip op basis van het Sociaal Statistisch Bestand (SSB). Centraal staan hier de werkenden waarvoor de bouw de voornaamste inkomstenbron vormt (of vormde).
Aldus een onderzoek van het CBS

Download
Keert de verdwenen bouwvakker terug.pdf
Adobe Acrobat document 280.8 KB

Reactie schrijven

Commentaren: 0